09-02-2021 | категорія: Новини

ДПС відновлює деякі податкові перевірки: Постанова Кабміну набрала чинності


У зв’язку із офіційним опублікування у виданні "Урядовий кур'єр" № 26 від 09.02.2021 року набрала чинності постанова КМУ від 03.02.2021 р. № 89, якою фактично скасовано  мораторій на деякі види податкових перевірок.  

Документом скорочено строк дії обмежень, встановлених пунктом 522 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення” ПКУ, в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, дозволивши проведення таких перевірок юридичних осіб:

  • тимчасово зупинених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершеними;
  • документальних перевірок, право на проведення яких надається з дотриманням вимог пункту 77.4 ПКУ (мова йде про документальні планової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу);
  • документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.1 та/або 78.1.4 пункту 78.1 ПКУ, суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які сформували податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій з придбання товарів/послуг (із переліку ризикових платників податків, визначених у межах роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Держбюджету, утвореної відповідно до Постанови ВРУ від 24.04.2020 р. № 568-ІХ);
  • документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;
  • документальних позапланових перевірок контролюючим органом вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб ДПС під час перевірки звітності платника податків або матеріалів перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства;
  • документальних позапланових перевірок у разі отримання документально підтвердженої інформації та даних, що свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" та/або встановлення невідповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки";
  • документальних позапланових перевірок у разі  неподання платником податків або подання з порушенням вимог ПКУ звіту про контрольовані операції та/або документації з ТЦО;
  • документальних позапланових перевірок, якщо отримано звіт про контрольовані операції, надісланий платником податків відповідно до пункту 39.4 ПКУ. У такому разі перевірка проводиться виключно з питань контролю ТЦО.

 

Бухгалтер 911