Здравствуйте Гость .

Якими є підстави проведення позапланової перевірки інспекторами Держпраці у сфері промислової безпеки та охорони праці?

У сфері промислової безпеки та охорони праці, наглядова діяльність Управління Держпраці повністю регламентується нормами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Відповідно до вимог Закону позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються за наявності підстав, визначених статтею 6 цього Закону, а саме у разі:
- подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду про здійснення заходу державного нагляду за його бажанням;
- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності;
- необхідності перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
- неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
- доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері;
- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
- звернення фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду, або відповідного державного колегіального органу.

Олег Рудківський, головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Житомирській області .

 

Джерело: Управління Держпраці у Житомирській області

дата публикации: Февраль-02-2018 автор: admin

Авторизуйтесь для добавления и прочтения комментариев

Партнёры: