Здравствуйте Гость .

Новий Порядок розгляду скарг на рішення комісій щодо заблокованих податкових накладних

Постановою КМУ від 21 лютого 2018 р. № 117 затверджено Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

Новим порядком передбачено наступне:

► Розгляд скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних (далі — комісії контролюючих органів), здійснюється комісією ДФС з питань розгляду скарг, яка є постійно діючим колегіальним органом ДФС, за участю уповноваженої особи Мінфіну.

► Скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішенням комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК. Якщо останній день строку припадає на вихідний, неробочий або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним, неробочим або святковим днем. Строк подання скарги може бути продовженим за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 ПКУ.

► Не підлягають адміністративному оскарженню рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК, які оскаржені платником податку в судовому порядку.

► Скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України “Про електронний цифровий підпис”, “Про електронні документи та електронний документообіг” та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Така скарга у день її надходження реєструється ДФС відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах. ДФС не може відмовити платнику податку у реєстрації скарги.

► Скарга підписується та подається особисто платником податку або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується та подається уповноваженим представником платника податку, до неї додаються належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

Скарга повинна містити дані про:

 • найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу, його податкову адресу;
 • податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 • номер оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК;
 • дату оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК;
 • інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії контролюючого органу;
 • відомості про оскарження рішення комісії контролюючого органу в судовому порядку;
 • вимоги платника податку, який подає скаргу;
 • електронну адресу, на яку надсилається рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.

Платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній/ розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена.

► За результатами розгляду скарги комісія ДФС з питань розгляду скарг приймає рішення щодо скарги, яке реєструється службою діловодства ДФС та надсилається платнику податку з урахуванням вимог, визначених пунктом 56.23 ПКУ.

За результатами розгляду скарги комісія ДФС з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:

 • задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК;
 • залишає скаргу без задоволення та рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК без змін;
 • залишає скаргу без розгляду.

Скарга залишається без розгляду у разі, коли до прийняття рішення комісією ДФС з питань розгляду скарг до зазначеної комісії надійшла заява платника податку про відмову від поданої ним скарги.

За результатами розгляду скарги комісія ДФС з питань розгляду скарг приймає рішення щодо скарги, та надсилає його платнику податку протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги, в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України “Про електронний цифровий підпис”, “Про електронні документи та електронний документообіг” та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Про залишення скарги без розгляду комісія ДФС з питань розгляду скарг повідомляє платнику податку із зазначенням обґрунтованих причин протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги.

Якщо рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом визначеного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Рішення комісії ДФС з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку.

 

Джерело: Бухгалтер 911

дата публикации: Март-06-2018 автор: admin

Авторизуйтесь для добавления и прочтения комментариев

Партнёры: