Здравствуйте Гость .

ГУ ДФС у Запорізькій області інформує від 19.01.2016 р

Суб’єкти господарювання – фізичні особи платники єдиного податку, обсяг доходу яких у 2015 році перевищив 5 млн.грн.,

  з 1 січня 2016 року втратили право перебувати 

на  спрощеній  системі оподаткування

 

Законом  України  "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"  внесені зміни  до  Податкового кодексу України стосовно  вимог  застосування  спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності   платниками  єдиного податку третьої групи.

Зокрема, до  третьої  групи  платників єдиного податку відносяться   фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн.

Тобто, з 1 січня 2016 року суб’єкти господарювання – фізичні особи, обсяг доходу яких у 2015 році перевищив 5 млн.грн.,  втратили право перебувати на спрощеній системі оподаткування, оскільки такі платники не відповідають вимогам, встановленим  Податковим  кодексом України.

Вказана категорія  фізичних осіб – підприємців з 1 січня 2016 року зобов’язана перейти на сплату інших податків і зборів.  Заява щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування  має  бути надана не пізніше 20.01.2016 року.

Порядок застосування спрощеної системи оподаткування  фізичними особами – підприємцями  роз’яснений листом ДФС України від 18.01.2016р. №594/7/99-99-17-02-02-17.

 

Щодо подання декларації  з податку на прибуток підприємств

 

         Платники податку на прибуток за результатами діяльності за 2015 рік  подають декларацію з податку на прибуток за  формою, затвердженою Наказом від 20.10.2015 N 897

         Для окремих платників, залежно від результатів діяльності, базовим звітним (податковим) періодом може бути календарний квартал, з поданням декларації за квартал та наростаючим підсумком за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року, звітний (податковий) рік.

         У такому випадку подання декларації за відповідні звітні (податкові) періоди: квартал, півріччя, три квартали та рік здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 розділу II Кодексу).

         Тобто податкова декларація за 2015 рік подається платниками, що використовують базовий звітний (податковий) період квартал, до 9 лютого 2016 року.

Зазначена норма роз’яснена  листом  Державної фіскальної служби України від 04.01.2016  № 102/7/99-99-19-02-01-17.

 

 

З 1 січня 2016 року   квартальні  авансові платежі з податку на доходи

сплачуються фізичними особами – підприємцями

загальної системи оподаткування

до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня

 

Законом  України  "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"  внесені зміни  до  Податкового кодексу України стосовно  термінів  та порядку сплати авансових платежів з податку на доходи для фізичних осіб – підприємців загальної системи оподаткування.

З 1 січня 2016 року  авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються фізичною особою - підприємцем  самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом.  Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

 Тобто, починаючи з 2016 року квартальні  авансові платежі з податку на доходи  сплачуються фізичними особами – підприємцями загальної системи оподаткування до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня.

Враховуючи зазначені зміни,   у фізичних  осіб  – підприємців   не виникає обов’язку  розрахунку  квартальних   авансових  платежів  з податку на доходу за підсумками  звітного 2015 року. Тому при наданні такими платниками податкової декларації  про майновий стан і доходи  за звітний 2015 рік, рядок 6 «Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році»   розділу ІІ додатку Ф4  не заповнюється.

 Порядок заповнення додатку Ф4  податкової річної декларації за 2015 рік роз’яснений листом ДФС України від 12.01.2016р. №594/7/99-99-17-02-02-17.

                                                                                                  

 

Для роботодавців та інших платників єдиного внеску

з 1 січня 2016 року  ставка  єдиного внеску 

 встановлена  у розмірі 22 відсотки

 

Законом  України  "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"    внесені зміни до  Закону  України   "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" стосовно ставки єдиного внеску.

З 1 січня 2016 року  для роботодавців, фізичних осіб – підприємців,  осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та інших платників, єдиний внесок   встановлений  у розмірі 22 відсотки до  бази нарахування.

Для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, ставки  єдиного внеску залишені без змін. Зокрема,  для зазначених платників,    ставки єдиного внеску  становлять:  

-  для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди -  8,41 відсотка   бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів;

- для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці -  5,3 відсотка   бази нарахування;

- для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці -  5,5 відсотка  бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів.

 

 

З 1 січня 2016 року відмінено

утримання  єдиного внеску    з доходів застрахованих осіб

 

Законом  України  "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"    внесені зміни до  Закону  України   "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" стосовно ставок  єдиного внеску.

З 1 січня 2016 року відмінено  утримання  єдиного внеску    з доходів застрахованих осіб.

Нагадаємо, що до 1 січня 2016 року з доходів застрахованих осіб утримувався  єдиний внесок за ставками  6,1%, 3,6%, 2,85%, 2,6%, 2%.

 

 

                        З 1 січня  2016 року 

  максимальна величина бази нарахування єдиного внеску

 встановлена у розмірі 34 450   гривень  

 

Положеннями Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» встановлено, що нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.  Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску з 1 січня 2016 року  - це максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює двадцяти п'яти  розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Законом України  «Про Державний бюджет України на 2016 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2016 року встановлено у розмірі 1378 грн.на місяць.

Тому максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, починаючи з  з 1 січня   2016 року,  становить  34 450  грн. (1378 грн.х 25).

 

                                                                                           

З 1 січня  2016 року   мінімальний страховий внесок

для фізичних осіб -  підприємців  розраховується   за ставкою 22 відсотка

 

Законом  України  "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"    внесені зміни до  Закону  України   "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" стосовно ставки єдиного внеску.

З 1 січня 2016 року  ставка єдиного  внеску для фізичних осіб – підприємців    встановлена у розмірі  22 відсотка  бази нарахування.

Для фізичних  осіб – підприємців спрощеної системи оподаткування,  єдиний внесок нараховується  на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, сума єдиного внеску також не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Мінімальний страховий внесок -  це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Тобто  з 1 січня 2016  року   мінімальний страховий внесок  для фізичних осіб -  підприємців  розраховується  за ставкою 22 відсотка  з  мінімальної заробітної плати,   встановленої на 1 січня 2016 року:   1378 грн. Х 22% = 303.16  грн.

 

 

 

 

Податкові соціальні пільги у 2016 році

 

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

- по пп. 169.1.1.  Податкового кодексу України  - для будь-якого платника податку –  689 грн.  на місяць - (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) встановленого законом на 1 січня  звітного податкового року);

- по пп. 169.1.2.  Податкового кодексу України  - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину  - 689 грн. на місяць - (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) встановленого законом на 1 січня  звітного податкового року);

- по пп. 169.1.3. Податкового кодексу України -  1033 грн. 50 коп. на місяць – (150% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПКУ). Зазначена пільга передбачена для  громадян які  є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем),  опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років,  утримують дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років та для інших категорій платників;

- по пп.. 169.1.4.  Податкового кодексу України – 1378  грн.  на місяць - (200% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПКУ). Наприклад, така пільга надається платнику податку, який є   учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та іншим категоріям громадян.

 

 

 

Фізичні особи – підприємці спрощеної системи оподаткування 

 надають річну звітність зі сплати єдиного податку  не пізніше 9 лютого та 29 лютого  2016 року  

 

Податкова  декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця 1 та 2 груп  надається у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, а саме  протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року – за  2015 рік   не пізніше 29 лютого 2016 року

Податкова  декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця 3 групи  надається у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, а саме   протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) - за 2015 рік  не пізніше 9 лютого 2016 року.

Для надання звітності  підприємцями спрощеної системи оподаткування за 2015 рік  використовується  нова форма  Податкової декларації,  затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 578. За вказаною формою декларація надається   підприємцями спрощеної системи оподаткування першої, другої  та третьою груп.

 

 

З 1 січня 2016 року платники єдиного податку 1 та 2 груп  сплачують єдиний податок за ставками, встановленими місцевими радами, виходячи з мінімальної заробітної плати 1378 гривень

 

Фіксовані ставки єдиного податку для платників 1 та 2 груп встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

-  для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,  встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

-  для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,  встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Законом України  «Про Державний бюджет України на 2016 рік» мінімальна заробітна плата  станом на 1 січня 2016 року встановлена у розмірі 1378 грн. на місяць.

 Починаючи з 1 січня 2016 року платники єдиного податку 1 та 2 груп  сплачують єдиний податок за ставками, встановленими місцевими радами виходячи з мінімальної заробітної плати 1378 грн. на місяць.

Нагадаємо,  платники єдиного податку 1 та 2 груп  сплачують  єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

 

 

 

Фізичні особи – підприємці спрощеної системи оподаткування 

 надають річну звітність зі сплати єдиного податку  не пізніше 9 лютого та 29 лютого  2016 року  

 

Податкова  декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця 1 та 2 груп  надається у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, а саме  протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року – за  2015 рік   не пізніше 29 лютого 2016 року

Податкова  декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця 3 групи  надається у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, а саме   протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) - за 2015 рік  не пізніше 9 лютого 2016 року.

Для надання звітності  підприємцями спрощеної системи оподаткування за 2015 рік  використовується  нова форма  Податкової декларації,  затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 578. За вказаною формою декларація надається   підприємцями спрощеної системи оподаткування першої, другої  та третьою груп.

 

 

З 1 січня 2016 року платники єдиного податку 1 та 2 груп  сплачують єдиний податок за ставками, встановленими місцевими радами, виходячи з мінімальної заробітної плати 1378 гривень

 

Фіксовані ставки єдиного податку для платників 1 та 2 груп встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

-  для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,  встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

-  для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,  встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Законом України  «Про Державний бюджет України на 2016 рік» мінімальна заробітна плата  станом на 1 січня 2016 року встановлена у розмірі 1378 грн. на місяць.

 Починаючи з 1 січня 2016 року платники єдиного податку 1 та 2 груп  сплачують єдиний податок за ставками, встановленими місцевими радами виходячи з мінімальної заробітної плати 1378 грн. на місяць.

Нагадаємо,  платники єдиного податку 1 та 2 груп  сплачують  єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

 

Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування надається фізичними особами – підприємцями до  10 лютого  наступного за звітним року

 

Фізичні особи  - підприємці, у тому числі підприємці спрощеної системи оподаткування, подають до фіскальних органів Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску  за себе один раз на рік. Зазначений  Звіт  надається до  10 лютого  наступного за звітним року.

Фізичні особи – підприємці, як загальної, так і спрощеної системи оподаткування  зобов'язані подавати  за себе Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску незалежно від того,  здійснюють чи не здійснюють  вони підприємницьку діяльність.

Слід зазначити, що Звіт не надається  підприємцями спрощеної системи  оподаткування які є пенсіонерами за віком або інвалідами, та отримують  пенсію за віком або соціальну допомогу. 

Звіт подається за формою згідно з додатком 5 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від  14.04.2015р.  № 435.

 

 

З 1 січня 2016 року  ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлена  у розмірі   3  відсотки та 5 відсотків доходу

 

Законом  України  "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"  внесені зміни  до  Податкового кодексу України стосовно ставок  єдиного податку  для платників  єдиного  податку 3 групи.

З 1 січня 2016 року відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлена  у розмірі:

-  3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

-  5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Нагадаємо, платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

 

Декларування доходів,

отриманих громадянами   протягом звітного  2015 року

 

З метою застосування податкової знижки   декларацію про майновий стан і доходи громадяни мають право надавати протягом всього календарного року

 

Строки подання декларації про майновий стан і доходи встановлені Податковим кодексом України. Зокрема, фізичні особи – платники податку на доходи фізичних осіб надають декларацію за звітний податковий рік  до 1 травня року, що настає за звітним. 

Платники податку на доходи, які бажають скористатися правом  на нарахування податкової знижки,  мають право надати податкову декларацію про майновий стан і доходи  включно  по 31 грудня  наступного за звітним податкового року.

 

Плата за навчання у навчальному закладі іншої держави не включається до складу податкової знижки

 

Податковим  кодексом України встановлено, що   податкова знижка для фізичних осіб  -  це  документально підтверджена сума  витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) також  у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення загального річного оподатковуваного доходу, одержаного  у вигляді заробітної плати. 

У разі плати за навчання навчальному закладу іншої держави,  громадянин сплачує  за навчання  навчальному закладу  іншої країни, тобто сума   сплачується    нерезиденту України. Тому громадянин не має права на застосування податкової знижки.

 

 

Порядок декларування доходів, отриманих громадянами  від надання послуг на  розважальних заходах  (весіллях, днях народження, тощо)

  

Як визначено положеннями Податкового кодексу, платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах державної податкової служби як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.

Таким чином громадяни, які отримували протягом звітного року доходи не від податкових агентів,   зобов’язані  до 1 травня року, що настає за  звітним,  надати  податкову декларацію в якій відобразити  суму  отриманого доходу, суму сплаченого протягом звітного  року податку та податкового зобов'язання.  Сума податкового зобов'язання, зазначена  в   податковій декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.

 

 

Сума коштів, сплачена  за  навчання на  підготовчих курсах,  які діють при вищих навчальних закладах,  не включається до податкової знижки

 

 Навчання на підготовчих курсах є додатковою послугою навчального закладу, метою якої  є підготовка до вступу на навчання до учбового закладу. Навчання на таких курсах не є обов'язковим і не зараховується у загальний курс навчання безпосередньо за обраним фахом після вступу до вузу. Навчання на підготовчих курсах оплачується згідно з окремим о договором. Таким чином, включення до податкової знижки  оплати за навчання на підготовчих курсах для вступу до вузів,  не передбачено чинним законодавством.

 

 

 

Податкова декларація  про майновий стан і доходи подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір громадянина

 

Податкова декларація  про майновий стан і доходи подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:

-  особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

-  надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

-  засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

 

 

Частина суми, сплаченої  громадянином одним  платіжним документом (квитанцією) за навчання звітного та наступного років,   може бути включена платником податку при реалізації права на податкову знижку у наступному році

 

Відповідно до статті 166 Податкового кодексу України  (далі ПКУ) платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 ПКУ).

Згідно із підпунктом 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 ПКУ до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). При цьому у зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Оригінали зазначених у підпункті 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 ПКУ документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ (підпункт 166.2.2 пункту 166.2 статті 166 ПКУ).

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у пункті 166.3 статті 166 ПКУ.

Згідно із підпунктом 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 ПКУ платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти, для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. При цьому така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення (підпункт 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

При цьому пунктом 166.4 статті 166 ПКУ визначені обмеження права на нарахування податкової знижки, зокрема загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ.

Згідно з частиною п'ятою статті 61 Закону N 1060 розмір плати за весь строк навчання (крім вищих навчальних закладів) встановлюється у договорі, що укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, і не може змінюватися протягом усього строку навчання. При цьому плата за навчання може вноситися за весь строк навчання повністю одноразово або частками - помісячно, по семестрах, щорічно.

Відповідно до частини шостої статті 73 Закону N 1556 розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. Типовий договір, що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою на строк навчання, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 01 вересня. Семестр - це половина навчального року у вищих навчальних закладах. Отже, до навчального року (семестру) включаються місяці календарного року наступного за звітним.

Відповідно до статті 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням іншої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, строки та порядку, встановлені договором (частина перша статті 903 ЦКУ).

Оскільки до податкової знижки за звітний календарний рік дозволено включати суми витрат, понесених платником податку за навчання протягом звітного податкового року, а відповідно до умов договору (контракту) про надання освітньої послуги (навчання) платником здійснюється оплата за місяці навчального року, який включає місяці календарного року наступного за звітним, одним платіжним документом (квитанцією), при включенні до податкової знижки за звітний рік слід враховувати суму витрат (частину) у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. Решта суми, сплаченої за таким платіжним документом (квитанцією), може бути включена платником податку при реалізації права на податкову знижку у наступному році.

Зазначене питання   роз’яснене в  Узагальнюючій  податковій  консультації, яка затверджена наказом   Державної фіскальної служби України  від 06.04.2015р.  № 247.

 

ГУ ДФС у Запорізькій області

дата публикации: Январь-20-2016 автор: admin

Авторизуйтесь для добавления и прочтения комментариев

Партнёры:

Партнёры: