30-04-2021 | категорія: Новини

На сайті ДПС розміщено реєстр платників, які використовують єдиний рахунок


Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 ПКУ центральними органами виконавчої влади, затверджено постановою КМУ від 29.04.2020 р. № 321 (далі – Постанова № 321).

Інформація за визначеним платником з реєстру платників, які використовують єдиний рахунок (крім реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта фізичної особи), є доступною на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці Головна/Інформація з реєстрів.

Відповідно до п. 7 Постанови № 321 у реєстрі платників, які використовують єдиний рахунок, зазначається:

  •  найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника;
  •  податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);
  •  дата включення платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок;
  •  дата виключення платника з реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

 

ГУ ДПС у Дніпропетровській області