11-11-2021 | категорія: Новини

Алгоритм дій роботодавця відносно осіб, які відмовляються від вакцинації проти COVID-19


Мінекономіки у листі від 18.10.2021 р. № 4706-01/50116-01 пропонує алгоритм дій роботодавця відносно осіб, які не дотримуються вимог щодо обов'язкової вакцинації проти COVID-19.

Автори листа з урахуванням норм ст. 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та наказу МОЗ України від 04.10.2021 р. № 2153 повідомляють про наступні кроки.

1. Роботодавець (з переліку, визначеного наказом МОЗ*) зобов'язаний поінформувати всіх працівників (без винятку) про зміни істотних умов праці, пов'язані з необхідністю отримати щеплення, не пізніше ніж за 2 місяці** (для державних службовців - за 30 календарних днів) до рішення щодо відсторонення від роботи у зв'язку з відсутністю щеплення.

Нагадаємо, що 9 листопада цей перелік було доповнено іншими категоріями працівників.

** Нажаль, фахівці міністерства не пояснили, як виконати цю норму в умовах того, що наказ МОЗ набрав чинності через 30 днів після його затвердження. 

2. Протягом цього строку роботодавець має створити умови для проходження працівником щеплення вакциною від гострої респіраторної хвороби COVID-19 відповідно до законодавства.

3. У разі, якщо працівник ухиляється або відмовляється від проходження щеплення, роботодавець має задокументувати цей факт.

4. У разі, якщо після закінчення строку попередження, зазначеного у пункті 1 цього алгоритму, працівник продовжує ухилятись або відмовлятись від щеплення, роботодавець видає наказ (розпорядження) про відсторонення працівника від роботи відповідно до законодавства про працю.

5. Після закінчення строку відсторонення від роботи працівник має бути негайно допущений до роботи.

Також Мінекономіки зауважує, що оскільки під час відсторонення працівник тимчасово увільняється від виконання своїх трудових обов'язків та не може виконувати роботу, то за загальним правилом такому працівникові заробітна плата в період відсторонення не виплачується, якщо інше не встановлено законодавством.

Чинним законодавством прямо не передбачено обов'язку роботодавця щодо збереження за працівником заробітної плати на період його відсторонення від роботи у зв'язку з відмовою або ухиленням від проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19.

При цьому період такого відсторонення від роботи не входить до стажу роботи, що дає право на щорічні відпустки.

Також у випадку відсторонення працівника від роботи з припиненням виплати заробітної плати, допомога по тимчасовій непрацездатності (лікарняні) не надається. Це пов’язано з тим, що мета виплати лікарняних - компенсувати втрату заробітної плати (доходу), у разі настання у застрахованої особи страхового випадку. Це означено у ст. 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Більш детально на цю тему читайте за посиланням.

Слід зазначити, що законодавством про працю не заборонено переводити працівника за його згодою тимчасово або постійно на іншу роботу після його відсторонення, якщо інше не передбачено спеціальними законами.

Таке переведення оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця.

Водночас нагадаємо, що на думку Держпраці дистанційна, надомна робота або робота в режимі гнучкого часу не може бути альтернативно застосована до осіб, які від відмовляються від вакцинації проти COVID-19. "Немає винятку в якому режимі роботи працює працівник. Законодавство передбачає, що роботодавець повинен цю категорію відсторонити" - сказав Голова Держпраці Ігор Дегнера.

Крім цього автори листа наголосили, що з огляду на обставини, які унеможливлюють виконання працівником роботи через відсутність у працівників профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, вважається достатньо підстав для запровадження роботодавцем простою. На цю тему більш детально рекомендуємо ознайомитися за посиланням.

Також у листі відзначено, що Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) пропонує визначити наступний алгоритм дій роботодавця відносно осіб, які не пройшли вакцинацію проти COVID-19:

1) у державних органах зазначених у Переліку професій, виробництв та організацій визначити види робіт, виконання яких може призвести до зараження працівників таких органів та (або) поширення ними COVID-19;

2) у разі, якщо працівники, які виконують зазначені види робіт, не пройшли вакцинацію проти COVID-19 роботодавцю необхідно відсторонити їх від виконання таких робіт, шляхом доручення таким працівникам виконання іншої роботи (завдань) в межах їх посадових обов'язків, спеціальності, кваліфікації чи посади відповідно до ч. 2 ст. 32 КЗпП або їх переведення на інші посади (за їх згодою) з урахуванням спеціальності і кваліфікації відповідно до ч. 2 ст. 34 КЗпП;

3) розглянути можливість виконання працівниками завдань за посадою державної служби за межами адміністративної будівлі державного органу відповідно до законодавства про державну службу або запровадження дистанційної роботи відповідно до положень законодавства про працю, надання таким працівникам оплачуваних відпусток або відпусток без збереження заробітної плати;

4) у разі неможливості реалізації другого та третього кроків - прийняти рішення про простій та відсторонити таких працівників від роботи, виконання якої може призвести до їх зараження та (або) поширення ними інфекційних хвороб відповідно до ст. 46 КЗпП та ч. 2 ст. 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

 

Бухгалтер 911