31-03-2017 | категорія: Новини

Бизнес-Союз активно сотрудничает с депутатским корпусом Запорожского областного совета


По стечению обстоятельств в повестку дня очередной сессию Запорожского областного совета включено три вопроса, который для нас важны и в подготовке которых мы принимали непосредственное участие. Потому 29 марта 2017 года Елена Еременко, Ирина Лех и Алексей Пучков приняли участие в заседании нашей профильной депутатской комиссии по вопросам развития предпринимательства.

 

 

На заседании депутатской комиссии мы обсуждали 2 вопроса, которые нас волнуют:

  1. Областная программа развития предпринимательства на 2017-2018 год. В нее, к сожалению, не вошли некоторые наши предложения по поддержке местных товаропроизводителей, которые для нас важны. Наши инициативы были поддержаны депутатами и по итогам обсуждения было принято решении подготовить проект решения по внесению дополнений в программу.

  2. Судьба проекта решения Запорожского областного совета, которым устанавливается новая процедура проведения конкурса на аренду коммунального имущества, упраздняются много коррупционных факторов и который был подготовлен совместно с членами Бизнес-Союза http://porada.zp.ua/index.php?view=full-article&id=346

Мы были приятно удивлены, что по этому проекту решения уже получено заключение Службы регуляторной политики и он внесен внесен в повестку дня сессии. Мы очень надеемся, что он будет принят. Это впервые, когда к подготовке проекта регуляторного акта активно были привлечены представители бизнеса, и очень рассчитываем, что так и будет в дальнейшем.

Также, в повестку дня сессии включен проект решения – депутатское обращение к Администрации Президента, КабМину и депутатам о проблемах бизнеса. Это обращение подготовил член Бизнес-Союза, депутат областного совета Артур Гатунок, по итогам встречи членов Бизнес-Союза в феврале. В его основу легли требования малого и среднего бизнеса Запорожья и Запорожской области, подготовленные нами по итогам встреч бизнеса, которые были организованы и проведены в январе-феврале 2017 года Бизнес-Союзом и в дальнейшем разосланы в 17 инстанции. Мы рассчитываем на поддержку депутатского корпуса этого обращения, и надеемся, что предвыборные обещания о поддержке бизнеса будут не только предвыборными.

 

Про звернення депутатів Запорізької обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо припинення тиску на малий та середній бізнес внаслідок внесення деяких змін до законодавства України та вжиття невідкладних заходів із полегшення умов його ведення

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Запорізька обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти звернення депутатів Запорізької обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо припинення тиску на малий та середній бізнес внаслідок внесення деяких змін до законодавства України та вжиття невідкладних заходів із полегшення умов його ведення (додається).

2. Надіслати зазначене звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

3. Опублікувати це звернення у газеті «Запорізька правда».

Голова ради                                                      Г. В. Самардак

Проект вносить

депутат Запорізької обласної ради       А. А. Гатунок

Аркуш погодження додається

 

Додаток до рішення обласної ради

Звернення депутатів Запорізької обласної ради

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо припинення тиску на малий та середній бізнес внаслідок внесення деяких змін до законодавства України та вжиття невідкладних заходів із полегшення умов його ведення

Враховуючи складну соціально-економічну ситуацію, а також загрозу її погіршення через впровадження Урядом та Верховною Радою України законодавчих новацій, якими ігнорується як ситуація в регіонах, так і принцип соціальної справедливості і відповідальності, враховуючи занепокоєння представників малого та середнього бізнесу Запоріжжя та Запорізької області, ми, депутати Запорізької обласної ради, звертаємося до Верховної Ради України та Уряду з наполегливим проханням зменшити тиск на малий та середній бізнес.

Запорізька обласна рада підтримує і готова всіляко сприяти дієвим і обґрунтованим заходам Верховної Ради України та Уряду, спрямованим на:

- детінізацію всіх галузей економіки і всіх рівнів бізнесу (підприємництва);

- поступове і обґрунтоване підвищення мінімальної заробітної плати найманим працівникам;

- належне оформлення трудових відносин і дотримання трудового законодавства щодо найманих працівників;

- збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок росту і детінізації економіки.

Водночас депутати Запорізької обласної ради мають обґрунтовані побоювання, що підготовлені до прийняття проекти і нещодавно прийняті зміни до нормативно-правових актів призведуть не до вищезазначених результатів, а до негативних наслідків.

Серед впроваджених і запланованих законодавчих нововведень, які ускладнюють умови діяльності малого та середнього бізнесу і фактично загрожують функціонуванню малого підприємництва, є:

- непрогнозоване різке підвищення мінімальної заробітної плати;

- обов'язковість сплати ЄСВ тимчасово не працюючими підприємцями і за неотримані доходи;

- «інспекторські трудові перевірки» підприємців в будь-який час доби;

- неадекватні штрафи за порушення трудового законодавства і застосування фактично подвійної відповідальності (адміністративної і фінансової) за ті самі правопорушення;

- заборона на оренду офісів у житлових будинках;

- істотне необґрунтоване збільшення вартості приєднання до електромереж.

 

Закономірним результатом зазначених дій буде:

- значне скорочення найманих працівників і ріст безробіття, у тому числі прихованого, на фоні незначної легалізації заробітних плат;

- закриття великої кількості підприємців — потенційних самозайнятих осіб і таких, які забезпечують себе роботою і мінімальним рівнем доходу свої сім'ї, на фоні незначної легалізації доходів;

- посилення адміністративного і фіскального тиску, ріст корупції та свавілля з боку органів Державної фіскальної служби і Державної служби України з питань праці, зрив виробничих процесів, банкрутство підприємців внаслідок відсутності дієвих інститутів захисту прав і ефективної форми судового захисту підприємців від таких зловживань;

- критичне зменшення частки малого підприємництва у виробництві робіт і послуг на фоні неможливості та недоцільності зайняття цього ринку середнім і великим бізнесом або навпаки — монополізація у певних сферах;

- підвищення цін і збільшення інфляції;

- загострення протестних настроїв серед найбільш соціально-економічно активного класу населення — підприємців і самозайнятих осіб;

- істотне підвищення вартості новостворених об'єктів малого бізнесу, а також припинення проектів щодо розвитку нових альтернативних джерел електрики, таких як СЕС, ВЕС, малих ГЕС та електростанцій на біопаливі, що є вкрай актуальним для екологічно забрудненого Запорізького регіону.

У такий скрутний час для бізнесу, а особливо малого, ми, депутати Запорізької обласної ради, маємо захищати права підприємців і самозайнятих осіб.

З метою недопущення посилення тиску на фізичних осіб-підприємців і інших суб'єктів малого підприємництва, як найбільш вразливих до зловживань з боку органів державного контролю і нагляду суб'єктів господарювання, для впровадження диференційованого і справедливого підходу до регулювання діяльності окремих рівнів бізнесу і підприємництва, на виконання статті 48 Господарського кодексу України, ми, депутати Запорізької обласної ради, звертаємось до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням змінити державну політику щодо малого бізнесу, підприємців, самозайнятих осіб, а саме:

скасувати сплату ЄСВ тимчасово не працюючими підприємцями;

зупинити прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до врегулювання державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю на рівні закону в трудовій сфері, як це передбачено статтею 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», зокрема шляхом внесення змін до Кодексу законів про працю України в частині повноважень органів контролю і порядку проведення ними заходів контролю і нагляду;

не допустити прийняття проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання квартир в багатоквартирних житлових будинках»;

скасувати фактично подвійну відповідальність - адміністративну і фінансову, які одночасно застосовуються до однієї фізичної особи - приватного підприємця за те саме правопорушення трудового законодавства, або диференціювати за розміром таку відповідальність для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців шляхом внесення змін до Кодексу законів про працю України;

доручити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), внести зміни до постанови НКРЕКП від 31.01.2017 № 148 «Про встановлення величин питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік» в частині зменшення для підприємців і суб'єктів малого підприємництва величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік шляхом встановлення понижувального, коригувального коефіцієнту для підприємців і суб'єктів малого підприємництва, а також стосовно альтернативних джерел електронної енергії.

Виконання та реалізація зазначених вище заходів, на які очікують суб'єкти малого та середнього підприємництва по всій Україні, допоможуть підтримати представників найбільш вразливого і водночас соціально-економічно активного класу населення — підприємців і самозайнятих осіб.

 

Вот такая насыщенная будет для нас очередная сессия Запорожского облсовета. И все желающие могут прийти и посмотреть, как депутатский корпус будет работать.