13-02-2017 | категорія: Новини

Черговий законопроект, який зменшить штрафи за порушення трудового законодавства

У Верховній Раді зареєстровано Проект Закону № 5711-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання адміністративної відповідальності за порушення трудового законодавства", який є альтернативним до законопроекту Оксани Продан №5711 .

Автор законопроекту нагадує, що Законом України №77-VIII запроваджено фінансові санкції (штрафи) на юридичних та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, розмір яких прив’язаний до мінімальної заробітної плати. У зв’язку із його збільшенням з 1 січня 2017 року вдвічі збільшилися і зазначені штрафи.

01.01.2017 набув чинності Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Цим Законом було додатково встановлено завищенні розміри фінансових санкцій, які застосовуються до юридичних та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, а також делеговано органам місцевого самоврядування (виконавчим органам міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад) повноваження у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення та накладання штрафів за його порушення.

Оскільки залучення органів місцевого самоврядування до здійснення контролю не супроводжується визначенням правил здійснення ними такої діяльності, необхідно у статті 265 Кодексу законів про працю України хоча б визначити підстави і порядок застосування фінансових санкцій (накладення штрафів).

Крім того, необхідно знизити розмір зазначених фінансових санкцій до  розумного та ефективного рівня.

Так, штраф за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків пропонується знизити з 30 до 10 МЗП;

штраф за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівника - з 3 до 1 МЗП;

штраф за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - 10 до 3 МЗП.

Також, оскільки недопущення до проведення перевірки або створення перешкод для її проведенні є винною умисною дією певної фізичної особи, а відповідальність такі дії вже частково передбачена у статті 1886 Кодексу України про адміністративні правопорушення, необхідно конкретизувати норми щодо адміністративної відповідальності, посиливши її при цьому, та визначити компетенцію органів на їх застосування.

 

 

По материалам ВРУ

Источник: Бухгалтер 911