01-07-2020 | категорія: Новини

Чи може платник податків бути присутній під час проведення камеральної перевірки


ДПС роз’яснила, чи має право платник податків бути присутнім під час проведення камеральних перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок.

Камеральна перевірка своєчасності сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов’язання проводиться виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах контролюючого органу ДПС.

Причому згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.

У разі встановлення порушень за результатами камеральної перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких вручається або надсилається для підписання протягом 3 робочих днів платнику податків (п. 86.2 ПКУ).

Якщо платник податків або його представники незгодні з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи. До речі, для цього відведено 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки).

Ось уже під час розгляду таких заперечень та/або додаткових документів платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь. У разі якщо платник виявить таке бажання, про це такий платник податків має зазначити у запереченнях та/або листі про надання додаткових документів (п. 86.7 ПКУ). Відповідно, контролюючий орган зобов’язаний повідомити такому платнику податків про місце і час проведення такого розгляду.

Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення.

Також податківці нагадали, що рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку (п. 56.1 ПКУ).

Щодо форми акту про результати камеральної перевірки, то ПКУ не передбачена вимога його складання за формою, що має бути затверджена нормативно-правовим актом.

Щоправда, зразки форм таких актів наведені у додатку 2 до Методрекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок, затверджених наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.06.2013 р. № 165. Утім, ці Методрекомендації є актом рекомендованого, роз’яснювального, інформаційного характеру.

Джерело: ІПК ДПСУ від 23.06.2020 р. № 2540/6/99-00-04-01-03-06/ІПК.

 

Інтерактивна бухгалтерія