16-06-2020 | категорія: Новини

ДПС буде по-новому формувати план перевірок


ДПС оприлюднила проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків».

Проектом передбачено, що до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, та періодичність проведення перевірок визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників.

Використання критеріїв ризику дає змогу задіяти механізм першочергового реагування на ті підприємства, щодо яких існує велика вірогідність недоплати або приховування об’єкта оподаткування, а також сприяє зменшенню кількості суб’єктів господарювання, що перевіряються.

Проєктом вдосконалюється підхід до процесу відбору платників податків для проведення документальних планових перевірок відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України Законом № 466 в частині оновлення плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на рік у разі внесення змін до нього.

Також затверджується оновлений перелік ризиків від провадження господарської діяльності платників податків з урахуванням галузевої специфіки, регіональної специфіки, результатів попередніх аудитів, судової практики та даних, які можуть бути отримані від державних органів («відкритих джерел»), відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 542-р та їх поділ за ступенями ризику.

Крім того, з переліку критеріїв ризику виключені критерії ризику платників податків – учасників зовнішньоекономічної діяльності, які перевіряються з питань дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи, та з розділу І плану-графіка виключено підрозділ C «Платники податків та їх контрагенти, які мають ризики несплати податків та плануються до перевірок щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи».

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань можна надсилати на адресу розробника (Державна податкова служба України): поштову – 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, та електронну – nmetlashevska@tax.gov.ua.

 

Бухгалтер 911