23-10-2023 | категорія: Новини

ГУ ДПС у Запорізькій області повідомляє 23.10.23


В якому випадку надходить повідомлення «В режимі «заблоковано» здійснення розрахункових операцій неможливе» при використанні програмного забезпечення «ПРРО ДПС»?

Здійснення розрахункових операцій в режимі «Заблоковано» неможливе у разі перевищення суб’єктом господарювання (користувачем) встановлених граничних строків проведення розрахункових операцій в режимі офлайн, визначених Порядком визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547 із змінами та доповненнями.

 

 

Чи буде збільшена сума, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні після відновлення статусу платника ПДВ, у разі коли поповнення електронного рахунку відбулось під час перебування на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2 відсотки?

Відповідно до пункту 200 прим.1 статті 200 прим.1 ПКУ система електронного адміністрування ПДВ забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку, зокрема, суми податку, на яку платники мають право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних, а також суми поповнення рахунків в СЕА ПДВ.

Формула, за якою здійснюється обрахунок реєстраційної суми, визначена пунктом 200 прим. 1.3 статті 200 прим. 1 ПКУ, пунктом 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 569).

Пунктом 200 прим.1.3 статті 200 прим. 1 ПКУ визначено, що складовою формули за якою обраховується реєстраційна сума, є зокрема, показник ∑ПопРах – загальна сума поповнення з рахунку у банку/небанківському надавачу платіжних послуг платника податку рахунка в СЕА ПДВ.

Водночас, згідно з підпунктом 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, звільняються від обов’язку нарахування та сплати ПДВ за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, а також від подання податкової звітності з ПДВ, а їх реєстрація платником ПДВ є призупиненою.

Для осіб, реєстрація яких платником податку є призупиненою відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, обрахунок показників, визначених пунктом 9 Порядку № 569, призупиняється на період використання особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, та продовжує обраховуватися після відновлення реєстрації відповідних осіб платниками податку з 01 числа місяця, наступного за місяцем, у якому припинено використання особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ (пункт 9 Порядку № 569).

Отже, кошти, які платники податку перерахували з поточного рахунка на рахунок у СЕА ПДВ під час перебування на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2 відсотка, після закінчення дії призупинення реєстрації платника ПДВ будуть враховані при обрахунку реєстраційної суми шляхом перерахунку показника ∑ПопРах.

 

 

Як можна надати інформацію на сервіс «Пульс» щодо неправомірних дій працівників податкової служби, а також про можливі корупційні дії?

Сервіс «Пульс» приймає звернення фізичних осіб та суб’єктів господарювання щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників податкової служби, а також про можливі корупційні дії з їхнього боку.

         Для надання Інформації необхідно здійснити наступне:

  1. Набрати номер телефону 0800-501-007;
  2. Прослухавши інтерактивний голосовий автовідповідач з 8.00 до 19.00, у п’ятницю з 8.00 до 18.00 (крім суботи та неділі) – послідовно обрати напрямок «5» та натиснут
  3. Зачекати з’єднання з працівником та залишити Інформацію.

При наданні Інформації назвати своє прізвище, ім’я, по батькові (найменування суб’єкта господарювання), контактний телефон, місце проживання/реєстрації, а також прізвище, ім’я, по батькові та посаду працівника органу ДПС, з яким пов’язана подія, дата, місце і суть події, конкретні обставини, зауваження, прохання чи вимоги. Якщо Заявник не бажає називати своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання/реєстрації, Інформація реєструється як анонімна.

У разі звернення представника Заявника обов’язково надаються відомості стосовно його повноважень здійснювати представництво законних інтересів та ведення справ Заявника, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Якщо представник Заявника не надає такі дані, Інформація на сервіс «Пульс» не приймається.


         4. У неробочий час з 19.00 до 8.00, у п’ятницю з 18.00 (також субота та неділя) Інформацію можна залишити на інтерактивний автовідповідач.

Також Інформацію можна надіслати на електронну пошту idd@tax.gov.ua.

Звертаємо увагу, що реєструючи звернення Ви даєте згоду на запис розмови технічними засобами та обробку і використання персональних даних згідно з законодавством.

Про результати розгляду Інформації Заявники повідомляються невідкладно або протягом 3 робочих днів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання може бути подовжено.

Не повідомляються Заявникам результати розгляду анонімної Інформації та повідомлень про наявність на вебпорталі/субсайтах ДПС недостовірної/застарілої інформації; методологічних чи технічних проблем в роботі електронних сервісів, систем та відомості щодо мінімізації сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування що надходять електронною поштою.

 

 

Що таке «електронні гроші» з метою застосування пункту 291.6 статті 291 Податкового кодексу України?

Відповідно до пункту 291.6 статті 291 ПКУ платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі – готівковій або безготівковій (у тому числі з використанням електронних грошей).

Статтею 5 ПКУ визначено, що поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 ПКУ.

У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ.

Інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Нормами ПКУ не визначено терміну «електронні гроші».

Поряд з цим, згідно з пунктом 14 частини першої статті 1 Закону України від 30 червня 2021 року № 1591-IX «Про платіжні послуги» електронні гроші – одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій (у тому числі з використанням наперед оплачених платіжних карток багатоцільового використання), які приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов’язанням такого емітента електронних грошей.

Постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» з 24 лютого 2022 року Національний банк України тимчасово призупинено операції з випуску та розповсюдження електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима.

 

 

Де можна ознайомитися з переліком міжнародних благодійних організацій, які надають благодійну допомогу внутрішньо переміщеним особам?

Законом України від 15 березня 2022 року № 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до ПКУ, зокрема, підпункт 165.1.56 пункту 165.1. статті 165 доповнено новим абзацом четвертим.

Так, згідно з абзацом четвертим підпункту 165.1.56 пункту 165.1. статті 165 ПКУ до загального місячного річного оподатковуваного доходу платника податку не включається сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ), на користь фізичних осіб, які мешкають (мешкали) у населених пунктах, на території яких проводяться (проводилися) бойові дії під час дії воєнного, надзвичайного стану, та/або вимушено покинули місце проживання (тимчасово переміщені особи), у зв’язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у тому числі у зв’язку із введенням воєнного, надзвичайного стану, підтвердженими у встановленому законом порядку.

Постановою КМУ від 22 квітня 2015 року № 397 «Деякі питання діяльності міжнародних благодійних організацій, їх філій та представництв» із змінами установлено, що міжнародні благодійні організації, їх філії та представництва, які надають благодійну допомогу фізичним особам, переліченим у підпункті 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 ПКУ, зазначаються у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.

        Ведення Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги забезпечує Міністерство соціальної політики України відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою КМУ від 17 червня 2015 року № 423 зі змінами.

        Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги є загальнодоступним на офіційному вебпорталі Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua) за посиланням: Головна/Нормативна база/Нормативні акти/Гуманітарна допомога/Інші/Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги.Начало формы

 

 

ГУ ДПС у Запорізькій області