10-07-2023 | категорія: Новини

Кабмін розширив повноваження ДПС

Народний депутат Ніна Южаніна повідомляє, що постановою КМУ від 13 червня 2023 р. № 598 внесено зміни до Положення про Державну податкову службу України.
 
1. Розширено основні завданнями ДПС у частині контролю за виробництвом та обігом  тютюнової сировини.

2. Тепер ДПС відповідно до покладених на неї завдань:

► здійснює податковий контроль за контрольованими іноземними компаніями;
 
► забезпечує ведення та оприлюднення Реєстру керівників платників податків – боржників;

► забезпечує стягнення сум простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими державою  або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню), включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна цього суб’єкта господарювання;
 
► проводить роботу, пов’язану з посиленням боротьби з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального та інших підакцизних товарів (продукції);

► організовує та здійснює взаємодію та обмін інформацією з компетентними органами іноземної юрисдикції (держави, території) згідно із законодавством, міжнародними договорами України, у тому числі автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (CRS), звітами у розрізі країн міжнародних груп компаній (CbC) та автоматичний обмін інформацією відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США (FATCA);

► вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів України з питань оподаткування, укладає в установленому порядку міжнародні договори відповідно до наданих повноважень; забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України з питань, що належать до компетенції ДПС;

 

► здійснює заходи щодо забезпечення виконання прийнятих в установленому законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків;

► здійснює контроль за своєчасністю та повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які провадять діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.

3.  ДПС має право:

► вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки з використанням інформації та документів щодо результатів такої інвентаризації за результатами таких перевірок або під час наступних заходів податкового контролю;

 

Інформація повністю:  Ніна Южаніна, народний депутат