30-01-2020 | категорія: Новини

Контролерів також перевіряють


З метою попередження та виявлення порушень законодавства державними органами нагляду (контролю) у 2019 році ДРС провела 103 перевірки, а саме:

  • 12 перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності (10 планових та 2 позапланові);
  • 23 перевірки додержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (15 планових та 8 позапланових);
  • 68 перевірок додержання органами нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (20 планових та 48 позапланових).

За результатами всіх перевірок було складено акти та видано приписи, подання та розпорядження.

Крім того, за 2019 рік ДРС складено 15 протоколів про адміністративне правопорушення, зокрема – за частиною 1 статті 16610 (9 протоколів), частиною 1 статті 16621 (1 протокол), за статтею 16624 (1 протокол) та частиною 1 статті 18845 (4 протоколи) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Останні роки намітилася тенденція до зростання кількості перевірок органів ліцензування, дозвільних органів та органів державного нагляду (контролю).

Так, у 2017 році ДРС було проведено 58 перевірок таких органів:

  • 10 перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності (6 планових та 4 позапланові)
  • 22 перевірок додержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документі в дозвільного характеру (11 планових та 11 позапланових)
  • 26 перевірок додержання органами нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (24 планових та 2 позапланових).

У 2018 році таких перевірок було проведено 75:

  • 14 перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності (13 планових та 1 позапланова)
  • 22 перевірки додержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (21 планова та 1 позапланова)
  • 39 перевірок додержання органами нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (23 планові та 16 позапланових).

Посилення контролю з боку ДРС за діяльністю органів ліцензування та дозвільних органів призвело до різкого зменшення кількості випадків порушень ними вимог законодавства, за які встановлено адміністративну відповідальність.

 

Державна регуляторна служба