06-09-2021 | категорія: Новини

Оновлений закон про колективні угоди та підвищення штрафів за його порушення – проєкти Мінекономіки


З метою підвищення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин, посилення захисту прав працівників і роботодавців, налагодження співпраці сторін соціального діалогу, Мінекономіки розробило проєкт Закону України “Про колективні угоди та договори”, яким пропонується:

– уточнити сферу дії колективних угод і договорів;

– визначити порядок застосування роботодавцем умов колективних угод у разі обов’язковості врахування положень кількох угод;

– розширити суб’єктний склад сторін колективних переговорів на галузевому рівні з урахуванням пріоритетного права участі репрезентативних суб’єктів;

– встановити взаємозв’язок між нормами колективних угод галузевого і територіального рівня, передбачивши можливість укладення територіальних угод в окремій галузі;

– врегулювати питання утворення спільного представницького органу сторони на будь-якому рівні діалогу;

– передбачити можливість призупинення та зупинення дії окремих положень колективних угод і договорів, можливість приєднання до сторін угод і договорів нових суб'єктів;

– посилити вплив соціально-економічних рад всіх рівнів на прийняття рішень з питань формування та реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин шляхом збільшення кола суб’єктів, для яких є обов’язковим розгляд схвалених радами пропозицій та рекомендацій;

– надати можливість органам соціального діалогу залучати громадські об’єднання до участі в консультаціях, обміну інформацією, якщо їх мета (цілі) та напрями статутної діяльності відповідають суті питання, що розглядається;

– вирішити низку організаційних питань забезпечення діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради (усунути колізію норм права в частині порядку призначення секретаря Національної ради, спростити порядок ротації головування в цьому органі, оптимізувати кількість членів ради);

– розмежувати повноваження Національної ради та Спільної робочої комісії сторін для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди.

Законопроєкт також враховує раніше запропоновані зміни до законодавства з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин, скориговані за результатами аналізу додатково отриманих пропозицій до проєкту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівниківˮ (реєстр. № 5266 від 18.03.2021), якими пропонується з урахуванням норм міжнародного законодавства:

– забезпечити передбачене Європейською соціальною хартією (переглянутою) право всіх працівників і роботодавців, у т. ч. фізичних осіб – підприємців, на укладання колективних договорів;

– застосувати норми Рекомендації щодо колективних договорів № 91 Міжнародної організації праці в частині надання можливості поширення дії положень галузевої угоди на роботодавців галузі (порядок поширення пропонується затвердити КМУ);

– врахувати норми Директиви Ради 91/533/ЄЕС, встановивши обов’язок роботодавця повідомляти працівника про укладення колективного договору, внесення до нього змін і доповнень, відповідальність та порядок застосування санкцій у разі виявлення порушень.

Одночасно пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності в сфері колективно-договірної діяльностіˮ :

–  підвищення розміру штрафу за окремі види правопорушень:

  • ухилення від участі в колективних переговорах – від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна норма – від трьох до десяти);
  • ненадання інформації, необхідної для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням угод, договорів – від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна норма – від одного до п'яти);

–  накладення штрафу за ненадання працівнику особами, які представляють роботодавця, інформації про укладення колективного договору, внесення до нього змін і доповнень – від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі відсутній), а також розгляд суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів справ про такі адміністративні правопорушення та право складати протоколи про ці правопорушення уповноважених на те посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

 

Бухгалтер 911