01-07-2022 | категорія: Новини

ПФУ змінив порядок подання відомостей про трудову діяльність працівників


З 10.06.2021 року діє Закон № 1217 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі", яким запроваджено облік трудової діяльності працівника в електронній формі.

Механізм подання відомостей про трудову діяльність працівника в електронній формі визначено Постановою Правління ПФУ від 12.03.2021 р. № 11-1, яка діє із 23.07.2021 року.

Пенсійним фондом України Постановою від 01.06.2022 р. №8-3 внесено зміни у зазначену вище Постанову та встановлено порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок.

Так, Постановою №8-3:

1. Визначено, що відомості про трудову діяльність працівника подаються до ПФУ працівником особисто або через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі працівником, страхувальником або представником страхувальника, якому керівником страхувальника делеговані відповідні повноваження.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються в електронній формі у вигляді xml-файлу одним із таких способів:

 • у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування;
 • в оцифрованому вигляді - шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг ПФУ, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

2. Встановлено черговість подання відомостей, а саме: 

відомості про трудову діяльність працівника в електронній формі подаються в будь-який період упродовж 5 років з дня набрання чинності Законом № 1217 з урахуванням першочергового подання та опрацювання відомостей про трудову діяльність осіб, яким до настання пенсійного віку залишилося 2 і менше років, та про трудову діяльність осіб за період до 1 липня 2000 року.

3. Уточнено, що сканувати потрібно лише сторінки трудової книжки, до яких внесено записи. 

4. Визначено, що повторно подаються відомості про трудову діяльність у випадку виправлення записів у разі виявлення неправильного чи неточного запису про періоди роботи за періоди страхового стажу після 01 липня 2000 року або створення неправильного чи неточного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг ПФУ. При повторному поданні відомостей про трудову діяльність подаються титульна сторінка та сторінки зі змінами.

5. Передбачено, що відсутні в реєстрі застрахованих осіб відомості будуть подаватися страхувальником через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі страхувальником або представником страхувальника, якому керівником страхувальника делеговані відповідні повноваження, шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника про:

 • прийняття на роботу;
 • звільнення;
 • переміщення з одного структурного підрозділу до іншого;
 • переведення на іншу постійну посаду або роботу;
 • поновлення на роботі;
 • призупинення/відновлення дії трудового договору;
 • присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії;
 • складання присяги;
 • стажування;
 • навчання.

 

Бухгалтер 911