03-04-2023 | категорія: Новини

Платники податку на прибуток знов отримали нову форму декларації


Звертаємо увагу, Мінфін наказом від 20.02.2023 р. № 101:

  • виклав у новій редакції декларацію з податку на прибуток;
  • вніс зміни до додатків до декларації з податку на прибуток.

Потім наказом Мінфіну від 13.03.2023 р. № 130 були внесено деякі косметичні зміни до Наказу № 101, форми декларації та додатків.

Накази № 101 та № 130 були офіційно опубліковано 31 березня  2023 року в «Офіційному віснику». Таким чином, оновлена форма прибуткової декларації діє саме з цієї дати.

Нагадаємо, Законом від 21.06.2022 р. № 2330-ІХ статтю 142 ПКУ доповнено новим пунктом 142.4 щодо особливостей оподаткування платників податку  –  учасників індустріального парку.

Зокрема, встановлено, якщо платник податку – учасник індустріального парку здійснює в межах господарської діяльності контрольовані операції, визначені статтею 39 ПКУ, то об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, визначається окремо на рівні:

► перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція має відображатися відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності) реалізованих товарів (робіт, послуг);

► перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція має відображатися відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки».

У разі якщо платник податку  –  учасник індустріального парку є контролюючою особою, окремим об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, є скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений відповідно до статті 392 ПКУ.

З метою приведення Декларації у відповідність до положень ПКУ:

► рядок 10 «Особливі примітки» доповнюється позицією щодо подання Декларації учасником індустріального парку;

► показники Декларації новими рядками, в яких зазначаються передбачені пунктом 142.4 ПКУ об’єкти оподаткування;

► додаток ТЦ до Декларації викладається в новій редакції.

Законом від 29.07.2022 р. № 2480-IX внесено зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ щодо викладення в новій редакції пункту 58, а також доповнення новим пунктом 64, яким передбачено тимчасове, за звітні періоди 2022 року, для учасників процедури врегулювання заборгованості, які беруть участь у взаєморозрахунках, що проводяться в цілях реалізації заходів, передбачених статтею 4 Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», які є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до  розділу III ПКУ, зменшення фінансового результату до оподаткування на суму коштів, отриманих безпосередньо з державного бюджету відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

У зв’язку з цим додаток РІ до Декларації приводиться у відповідність до положень ПКУ.

Законом від 20.09.2022 р. № 2600-IX, зокрема, викладено в новій редакції підпункт «д» підпункту 141.4.1 ПКУ щодо визначення доходом нерезидента доходу від продажу чи іншого відчуження нерухомого майна або неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості чи подільного об’єкта незавершеного будівництва, розташованого чи який після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта буде розташований на території України, що належать нерезиденту.

У зв’язку з цим код рядка 7 додатка ПН до рядка 23 ПН до Декларації викладено в новій редакції.

Крім того, Законом № 2600-IX статтю 141 ПКУ доповнено пунктом 141.12, яким передбачено особливості оподаткування операцій з першого продажу за договорами купівлі-продажу неподільного житлового об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості. Відповідні особливості оподаткування пов’язані із зменшенням та збільшенням фінансового результату до оподаткування.

У зв’язку з цим додаток РІ до Декларації приводиться у відповідність до зазначених положень ПКУ.

Законом від 03.11.2022 р. № 2719-IX внесено зміни, зокрема, до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, який доповнено пунктами 66 та 67 щодо зменшення та збільшення фінансового результату до оподаткування, зокрема, на суму нарахованих доходів (витрат) від операцій, пов’язаних з отриманням об’єктів права власності російської федерації та її резидентів, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування.

У зв’язку з цим додаток РІ до Декларації приводиться у відповідність до зазначених положень ПКУ.

Законом від 03.11.2022 р. № 2720-IX, зокрема, статтю 141 ПКУ доповнено пунктом 141.13, який визначає особливості оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.

У зв’язку з цими змінами Декларацію доповнено додатком ОВ, в якому платники податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, відображатимуть суму авансових внесків за кожний пункт обміну іноземної валюти, яка сплачується щомісяця та є невід’ємною частиною податку на прибуток підприємств.

Сплачена протягом звітного (податкового) періоду сума авансових внесків з податку на прибуток підприємств зменшує податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств, розраховані за результатами такого звітного (податкового) періоду за ставкою, визначеною пунктом 136.1 ПКУ, у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання за такий податковий (звітний) період.

Тому додаток ЗП до Декларації доповнено рядком 16.5, в якому відображається сума нарахованих та сплачених авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют, що зменшує суму нарахованого податкового зобов’язання з урахуванням положень ПКУ. 

Відповідно до п. 46.6 ПКУ оновлені форми податкової звітності повинні застосовуватися для звітування за період, наступний за періодом їхнього офіційного опублікування.

Оскільки наказ опубліковано 31 березня 2023 року, то вперше за оновленою формою декларації з податку на прибуток слід буде звітувати:

- платникам з квартальним звітним періодом – за І квартал 2023 року;

- платникам з річним звітним періодом – за 2023 рік.

Але, у ДПС, як завжди, може бути своя точка зору. Слідкуйте за нашими новинами. Про думку податківців ми невідкладно вас проінформуємо.

 

Бухгалтер 911