26-05-2023 | категорія: Новини

Податківці по-новому перевірятимуть нарахування та сплату ПДФО, ЄСВ і ВЗ


Головне податкове відомство затвердило Методику проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ та військового збору (наказ ДПСУ  від 04.05.2023 р. № 322).

При проведенні перевірки нарахування і сплати ПДФО, ЄСВ та військового збору контролери використовуватимуть інформацію, що надійшла:

  • від платників податків та податкових агентів, у т. ч. дані стандартного аудиторського файлу (SAF-T);
  • від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Національного банку України, зокрема інформація: 
  • від банків, інших фінансових установ – інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків, звіти про підзвітні рахунки, подані від фінансових агентів;
  • від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів; 
  • за наслідками податкового контролю;
  • від Мінцифри. Це інформація про відповідність резидентів Дія Сіті вимогам Закону України від 15.07.2021 р. № 1667-ІX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні». Зокрема, щодо включення/виключення платників податків до/з реєстру Дія Сіті;
  • інша інформація, оприлюднена відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законодавством порядку, а також інформація, наведена у скарзі покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням РРО та/або програмних РРО.

У документі визначено процедуру проведення документальної перевірки правильності нарахування і сплати ПДФО, ЄСВ і військового збору. Прописано детальний порядок дій під час цієї перевірки тощо.

В методиці від податківців наведено приклади алгоритмів зіставлення даних, що задекларовані платниками податків у Податковому розрахунку з іншими звітними даними платників податків, відомостями інформаційних систем ІКС ДПС та первинними документами. Наводимо його нижче.

Приклади алгоритмів зіставлення даних, що задекларовані платниками податків у Податковому розрахунку з іншими звітними даними платників податків, відомостями інформаційних систем ІКС ДПС та первинними документами:

1. Графи 4а та 4 рядків коду 06 розділу І додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку

Для визначення повноти суми нарахованого ПДФО (графа 4а) та суми перерахованого податку (графа 4) додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку використовуються сумарні  дані оборотів за відповідний період за Кт(нарахування) та Дт(перерахування) субрахунку 641 (податок на доходи фізичних осіб). Крім цього, обороти по Дт 641 (ПДФО ) порівнюються з даними ІКП ІКС «Податковий блок» за кодами класифікації доходів бюджету 11010100, 11010200, 11010400, 11011200 за відповідний період.

У разі наявності відхилень вбачається кредиторська заборгованість з податку на доходи фізичних осіб.

2. Графи 5а та 5 рядків коду 06 розділу І додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку

Для визначення повноти суми нарахованого військового збору (графа 5а) та суми перерахованого збору (графа 5) додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку використовуються сумарні дані оборотів за відповідний період за Кт(нарахування) та Дт(перерахування) субрахунку 641 (військовий збір). Крім цього, обороти по Дт 641 (військовий збір) порівнюються з даними ІКП
ІКС «Податковий блок» за кодами класифікації доходів бюджету 
11011000 за відповідний період.

У разі наявності відхилень вбачається кредиторська заборгованість з військового збору.

3. Сума граф 3а, 3, 4а, 4 рядків коду 06 розділу І з ознакою доходу «109» додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку

Звіряються дані бухгалтерського обліку платника податків, відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого ПДФО та ВЗ, графи 3а, 3, 4а, 4 за ознакою доходу «109» додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку та суми фактично сплаченого до бюджету податку на доходи фізичних осіб за аналогічний період за кодом класифікації доходів бюджету 11010400 згідно з даними ІКП ІКС «Податковий блок» за відповідний період.

У разі наявності відхилень вбачається несвоєчасність сплати до бюджету ПДФО з доходів у вигляді дивідендів, нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб (засновників підприємства).

4. Сума граф 3а, 3, 4а, 4 відповідно рядків коду 06 розділу І окремо за ознаками доходу «109» та «153» додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку

Звіряються дані бухгалтерського обліку платника податків, відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого ПДФО та ВЗ відображені у графах 03а, 03, 04а, 04 за ознакою доходу «109» та/або «153» додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку. Відбір даних щодо фінансового результату (прибутку) за даними податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Визначення прибутку здійснюється на підставі даних податкових декларацій з податку на прибуток підприємств (ряд.02 кол.3).

У разі наявності відхилень вбачається заниження бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб шляхом нарахування (виплати) доходів фізичним особам, у т. ч. засновникам підприємства за ознакою доходу «153» (під виглядом поворотної фінансової допомоги) за відсутності фактів нарахування (виплати) доходів за ознакою доходу «109» (дивіденди).

5. Сума граф 3а та 3 відповідно рядків коду 06 розділу І окремо за ознакою доходу «101» та «102» додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку

Відбираються дані рахунку 641 бухгалтерського обліку платника податків, а також відомості про нараховані/ перераховані суми податку на доходи фізичних осіб відповідно (суми граф 3а та 3 рядків за кодом 06 розділу І окремо з ознакою доходу «101» та «102» додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку. Сума нарахованого доходу (графа 3а) відбирається за умови, що сума нарахованого податку
(графа 4а) = 0. При цьому загальна сума нарахованого доходу має дорівнювати або бути більше за 40 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік на 01 січня року, за який відбираються дані.

У разі наявності відхилень вбачається виплата доходу фізичним особам без оподаткування ПДФО та ВЗ.

6. Рядок 6 (колонки 1, 2 та 3) Податкового розрахунку

Відбираються дані бухгалтерського обліку платника податків, Податкових розрахунків, а саме:

zm – зменшення суми нарахувань та/ або утримань з єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, та/або у зв’язку з уточненням, проведеним поза межами звітного періоду, відбір та обрахунок яких здійснюється як сумарне значення колонок 1, 2 та 3 рядка 6 розділу І Податкового розрахунку за
4 звітних квартали календарного року;

esv – загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті та розраховується як сумарне значення колонок 1, 2 та 3 рядка 3 розділу І Податкового розрахунку за 4 звітних квартали календарного року.

Підсумковий показник визначається як:

zm > (∑esv х 0,2)

та відповідає значенню ∑zm

У разі наявності відхилень вбачається зменшення у звітності суми нарахованого єдиного внеску за попередні періоди.

 

Наведений алгоритм зіставлення даних не є вичерпним та може змінюватись залежно від специфіки господарської діяльності, яку здійснює платник податків, що перевіряється.

 

Бухгалтер 911