02-09-2022 | категорія: Новини

Податкова реформа продовжується: знайомимося з черговим проєктом від Гетманцева


З метою удосконалення податкового законодавства та створення в період дії воєнного стану умов для належного забезпечення ефективної та безперебійної роботи економіки держави за рахунок відновлення проведення деяких видів податкових перевірок, належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок відновлення строків здійснення заходів з погашення податкового боргу, звільнення від відповідальності платників податків, які не мають можливості виконувати свої податкові обов’язки, у Верховній Раді зареєстровано новий проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо забезпечення адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного стану" (реєстр. № 7720).  

Також, законопроєкт направлений на забезпечення дотримання Україною вимог міжнародного оподаткування, зокрема, Конвенції BEPS MLI та Настанов ОЕСР. Для досягнення зазначеної мети законопроєктом пропонується удосконалити окремі норми ПКУ.

Законопроєктом пропонуються зміни до Кодексу та інших законів України, а саме:

♦ усунення технічних, термінологічних та логічних неузгодженостей норм Кодексу, у т.ч. в частині визначення порядку отримання інформації контролюючими органами за їх письмовим запитом, надання навчальними закладами та закладами охорони здоров’я інформації контролюючим органам про управління майном малолітніх, інших неповнолітніх фізичних осіб, фізичних осіб, обмежених судом у дієздатності, дієздатних фізичних осіб, над якими встановлене піклування у формі патронажу, уточнення назв деяких державних органів тощо;

♦ звільнення від оподаткування сум державної допомоги, яку отримує платник податків з бюджету згідно з указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України;

♦ врегулювання питання форми подання нотаріусами інформації про посвідчені договори купівлі-продажу (міни), про вартість кожного договору та про суму сплаченого податку;

♦ приведення у відповідність деяких норм Кодексу у зв’язку з змінами до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо можливості зазначення в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу або про фізичну особу – підприємця прохання про обрання спрощеної системи оподаткування;

♦  врегулювання питання оподаткування податком на прибуток підприємств «перехідних» операцій з реалізації товарів (послуг), які розпочато в період сплати єдиного податку та завершено в період сплати податку на прибуток підприємств, з метою усунення подвійного оподаткування таких операцій цими податками;

♦  звільнення платників податку, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським звітомвід відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої звітності, а також уточнюючого розрахунку до річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, подання якого обумовлене змінами показників у цій звітності, з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні;

♦ надання права перебувати на спрощеній системі оподаткування без обмежень, встановлених пунктом 291.5 ПКУ, платникам податків, які здійснюють видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення, виключно для задоволення власних виробничих, питних потреб і санітарногігієнічних потреб;

 відновлення термінів надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів з питань оподаткування юридичними особами або іншими нерезидентами, які проводять господарську діяльність через постійне представництво на території України, доходів, отриманих нерезидентами з джерелом їх походження з України; податкового контролю за трансфертним ціноутворенням; податкового контролю за нерезидентами (представництвами нерезидентів); валютного контролю в частині дотримання встановлених граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів);

♦  незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань, визначених з урахуванням мінімального податкового зобов’язання за 2022 рік;

звільнення від відповідальності платників податків за несвоєчасне виконання обов’язків щодо:

 • реєстрації в ЄРПН такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування, дата складання яких припадає на період з 1 лютого по 31 травня 2022 року, за умови забезпечення їх реєстрації в термін не пізніше 15 липня 2022 року;
 • реєстрації в ЄРПН податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких зведених податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 1 лютого по 31 травня 2022 року, складених за операціями, визначеними пунктом 198.5 ПКУ, за умови забезпечення їх реєстрації в термін не пізніше 20 липня 2022 року;
 • подання звітності за звітні (податкові) періоди – 2021 рік (для звітності, що подається за річний звітний (податковий) період), граничний термін подання якої припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до 1 червня 2022 року, І квартал 2022 року (для звітності, що подається за квартальний звітний (податковий) період) та звітності за лютий – травень 2022 року (для звітності, що подається за місячний звітний (податковий) період), за умови подання такої звітності до контролюючого органу не пізніше 20 липня 2022 року;
 • строків сплати податків та зборів за звітні (податкові) періоди – 2021 рік (для річного звітного (податкового) періоду), І квартал 2022 року (для квартального звітного (податкового) періоду), лютий – травень 2022 року (для місячного звітного (податкового) періоду) за умови їх сплати не пізніше 1 серпня 2022 року;
 • строків сплати грошових зобов’язань, визначених контролюючими органами, граничний строк сплати яких припадає на період з 24 лютого 2022 року до 1 червня 2022 року, за умови їх сплати не пізніше 1 серпня 2022 року;

♦ надання права платникам податку на додану вартість подати заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, якщо показники декларації або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання) сформовані виключно на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або митних декларацій;

відновлення можливості проведення документальних позапланових перевірок з таких підстав:

 • неподання платником податків податкової декларації, розрахунків, звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням;
 • подання платником податків заперечення до акту перевірки;
 • контролюючим органом вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства;
 • свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» та/або встановлення невідповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
 • неподання платником податків або подання з порушенням звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту або документації;
 • отримання звіту про контрольовані операції, надісланого платником податків;
 • контролюючим органом після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи;
 • у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік;

♦ завершення до 20 вересня 2022 року камеральних перевірок податкової звітності за звітні періоди 2021 рік, І квартал 2022 року та лютий травень 2022 року (для місячного звітного періоду, крім декларацій з ПДВ);

♦ відновлення можливості проведення документальних позапланових перевірок з питань оподаткування юридичними особами або іншими нерезидентами, які проводять господарську діяльність через постійне представництво на території України, доходів, отриманих нерезидентами з джерелом їх походження з України, та/або документальних позапланових перевірок нерезидентів (представництв нерезидентів);

♦ відновлення строків здійснення заходів з погашення податкового боргу платників податків – суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки;

♦ визначення термінів та особливостей відновлення первинних документів. Так, пропонується встановити, що у разі втрати та/або неможливості вивезення первинних документів платник податків/податковий агент протягом 20 робочих днів від дати настання відповідних обставин, але не пізніше першого дня, що настає за днем припинення або скасування воєнного стану на території України. Втрачені первинні документи, визначені у абзаці дев’ятому цього пункту, платник податків/податковий агент зобов'язаний відновити протягом 90 календарних днів з дня наступного, що настає за днем припинення або скасування воєнного стану

♦ відновлення камеральних перевірок та позапланових перевірок (за зверненнями платника, у разі припинення юридичної особи) правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;

♦ звільнення в період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування від адміністративної відповідальності платників єдиного внеску за порушення порядку нарахування, обчислення та строків сплати єдиного внеску; звільнення від оподаткування на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, але не більше ніж протягом 12 календарних місяців з місяця, платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, а також визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди;

♦ продовження строків служби зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій, у яких такий строк закінчився в період дії правового режиму воєнного стану, до припинення такого стану.

Крім того, законопроєкт пропонує зобов'язати податківців реєструвати ПН/РК у вихідний день, якщо цей день є граничним терміном реєстрації. Нагадуємо, зараз ДПС не приймає на реєстрацію ПН у вихідні дні. 

 

Бухгалтер 911