30-01-2018 | категорія: Новини

Порядок сплати екологічного податку у 2018 році


Законом України від 07.12.2017 №2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" внесені зміни, зокрема, щодо сплати екологічного податку.

Так, змінами, які набрали чинності з 1 січня 2018 року, викладені у нових розмірах і порівняно з діючими у 2017 році збільшені на 11,2 відсотка ставки екологічного податку.

Збільшені ставки застосовуються при обрахуванні податкових зобов'язань за об'єкти оподаткування, що виникли з 1 січня 2018 року.

Платники екологічного податку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом МФУ від 17.08.15 №715, та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу:

- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;

- за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.

Екологічний податок сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:

Так, граничні терміни подання податкових декларацій та сплати податкових зобов'язань з еколлогічного податку за:

- I квартал 2018 р. - 10 травня та 18 травня 2018 року відповідно;

- II квартал 2018 р. - 9 серпня та 17 серпня 2018 року відповідно;

- III квартал 2018 р. - 9 листопада та 19 листопада 2018 року відповідно;

- IV квартал 2018 р.- 11 лютого та 19 лютого 2019 року відповідно.

Платники еколгічного податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом України (із змінами, внесеними Законом України від 07.12.17 №2233-VIIІ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України":

- 45 відсотків - до загального фонду державного бюджету (крім Податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк) (далі - Податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів);

- 55 відсотків - до спеціального фонду місцевих бюджетів (крім Податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів), у тому числі:

- до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, - 25 відсотків;

- обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 30 відсотків;

- бюджетів міст Києва та Севастополя - 55 відсотків.

Податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів, на підставі ст. 10 та п. 6 ст. 11 Закону України від 07.12.17 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", зараховується по 50 відсотків до загального фонду державного бюджету та спеціального фонду державного бюджету. За рішенням платника податку сума Податку може сплачуватися щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.

Якщо платник Податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник Податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку.

В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати Декларації відповідно до вимог Кодексу.

Зазначений порядок сплати екологічного податку роз’яснено листом ДФС України від 05.01.2018 № 466/7/99-99-12-03-04-17.

джерело: Територіальні органи ДФС у Запорізькій області