20-07-2022 | категорія: Новини

Рада підтримала спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва


Парламент прийняв закон щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність (базовий законопроєкт № 5371).

Законом пропонується врегулювати питання спрощення трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшити адміністративне навантаження на підприємницьку діяльність.

Документ вносить зміни та доповнення до Кодексу законів про працю України, законів «Про охорону праці», «Про відпустки» та «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Змінами запроваджується договірний режим регулювання трудових відносин з можливістю на власний розсуд та за взаємною згодою сторін включати до письмового трудового договору положення стосовно виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку, тривалості щотижневого відпочинку та інших прав і гарантій, які визначені КЗпП.

Загалом, до КЗпП вноситься нова Глава ІІІ-Б (статті 495-498), яка передбачає можливість застосовувати особливий режим регулювання трудових відносин між працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва з кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб, або між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого становить на місяць понад вісім розмірів мінімальних заробітних плат.

Законопроект також містить наступні положення:

- положення нової Глави не поширюються на трудові відносини, що виникають між працівниками та роботодавцями, які є юридичними особами публічного права.

- трудові відносини між працівниками та роботодавцями в умовах договірного режиму, які не врегульовані положеннями цієї Глави та/або умовами трудового договору, регулюються відповідними положеннями КЗпП.

Більш детально про відповідний проєкт ми писали у матеріалі за посиланням.

Зауважимо, що у базовий законопроєкт вносились правки. Остаточний текст Закону ще не оприлюднено. 

 

Бухгалтер 911