25-09-2023 | категорія: Новини

Розблокування ПН РК: пам'ятка від Гетманцева


Голова Податкового Комітету ВРУ Данило Гетманцев опублікував памʼятку щодо дій платника у разі зупинення реєстрації ПН/РК та подання таблиць даних платника податку.

У ній йдеться про те, які документи необхідно надати для розблокування ПН. А саме:

1. Пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування. Також у поясненні потрібно зазначити: основний вид діяльності платника податку, наявність основних засобів та трудових ресурсів для ведення господарської діяльності (ОЗ повинні бути відображені у ф. №20-ОПП).

2. Перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, реєстрацію яких зупинено в ЄРПН, визначено в п. 5 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого наказом Мінфіну від 12.12.2019 р. № 520.

Наказом Мінфіну від 12.01.2023 № 19 затверджено зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Передбачається, що за результатами розгляду поданих письмових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня упродовж 5 робочих днів:

  • або приймає рішення про реєстрацію ПН/РК у РПН та надсилає його платнику податку;
  • або надсилає повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН (далі – Повідомлення) з пропозицією щодо надання додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК;
  • або приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН у разі надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства, та надсилає його платнику.

Платник податку матиме право подати додаткові пояснення та копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Повідомлення. Додаткові письмові пояснення та копії документів платник податку подає до ДПС в електронній формі.

За результатами розгляду поданих додаткових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня протягом 5 робочих днів, що настають за днем їх отримання, приймає рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Подання таблиці даних платника податку

На упередження зупинення ПН/РК в ЄРПН, суб’єктам господарювання реального сектору економіки рекомендується подати «таблицю даних платника податку на додану вартість» (форма j(f)1312303) платникам ПДВ, які здійснюють діяльність пов’язану зокрема з:

- виробництвом;

- будівництвом;

- наданням послуг (транспортних, бухгалтерських, охорони та ін.);

- виконанням різного роду робіт;

- сільськогосподарським товаровиробництвом та інших.

Таблиця платника ПДВ повинна містити інформацію щодо специфіки діяльності платника ПДВ, зокрема про види економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД), послуг (ДКПП), які придбаються та реалізуються.

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ТАБЛИЦІ ДАНИХ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ

До таблиці даних обов’язково надаються пояснення, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. В поясненні зазначається специфіка діяльності (суть господарської діяльності) та обґрунтування необхідності використання таблиці даних платника податку на додану вартість;

наймані працівники задіяні у господарській діяльності; наявність ліцензії/дозвільних документів/ допусків тощо необхідних для здійснення діяльності (уразі необхідності);

основні фонди/засоби, матеріальні активи, транспортні засоби, земельні угіддя тощо, які використовуються в діяльності на правах власності чи оренди.

8 липня 2023 року набрала чинності Постанова КМУ від 02.06.2023 № 574, якою внесено зміни до Порядку №1165 та передбачено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податку до переліку ризикових та неврахування таблиць даних.

ВАЖЛИВО:
- у разі ведення декількох видів діяльності доцільно буде подати Таблицю даних платника податку окремо на кожен з них;

- таблицю даних з кодами, на які вже є врахована таблиця не потрібно повторно подавати;

- при поданні до ДПС таблиці даних платника податку враховуйте відповідність виду економічної діяльності платника та кодів товарів (послуг), що постачаються (реалізуються) платником на території України;

- надавайте лише достовірну інформацію. Подана інформація повинна відповідати показникам податкової звітності. Наприклад, сумнівною є ситуація подання Таблиці даних с/г товаровиробником на реалізацію власної с/г продукції, у якого відсутня інформація про наявні земельні ресурси, трудові ресурси, власна або орендована техніка для виконання робіт,  придбання послуг з оброблення землі, збирання урожаю тощо;

- дотримуйтесь принципу відповідності кодів товарів (послуг), що постачаються (реалізовуються) платником та наявних у платника основних засобів, працівників, необхідних для виробництва та реалізації таких товарів (послуг). Наприклад, платник подає таблицю даних на реалізацію транспортних послуг при цьому у нього відсутнє придбання чи оренда транспортних засобів, відображення відповідних об’єктів  оподаткування у податковій та фінансовій звітності, формі 20- ОПП;

- якщо підприємство займається вирощуванням с/г продукції слід надати статистичну звітність ф. №4-СГ, 37-СГ, 29-СГ яка свідчить про посіви та зібраний урожай.

- основним критерієм, за яким приймається рішення Комісії про врахування таблиці даних платника податку є підтвердження наявності достатньої матеріально – технічної бази та людських ресурсів для ведення господарської діяльності (пояснення мають розкривати суть господарських операцій, тобто розкривати економічну вигоду, виправданість ризику і ділову мету). Результатом такої діяльності є відповідний рівень сплати платежів до бюджету.

 

Данило Гетманцев, Голова Податкового Комітету ВРУ