26-05-2023 | категорія: Новини

Розблокування податкових накладних Таблиця даних: до чого можуть чіплятися податківці?


Автор: Солошенко Людмила, податковий експерт.

Бухгалтери платників ПДВ повинні віртуозно володіти двома вміннями, а саме знати, (1) як подати Таблицю даних і (2) як розблоковувати податкові накладні (ПН). Інакше будь-яка госпдіяльність стопоритиметься, що згубно для бізнесу.
В обох ситуаціях платникам ПДВ треба подати гори пояснень. Нещодавно контролери розглянули цю ситуацію і навели приклади, у яких випадках і за відсутності яких документів можуть прийматися відмовні рішення*. Подивимося, на які недоліки вказали податківці.

* Див. матеріали ДПСУ:
— Презентація «Аналіз причин неврахування Таблиці даних платника ПДВ» (далі — презентація) і
— Рекомендації до оформлення пояснення та надання копій підтверджуючих документів для відновлення реєстрації зупиненої ПН/РК (далі — рекомендації).

Пояснювальні документи

Проблема в тому, що універсального «закритого» переліку пояснювальних документів немає. Так, у п. 5 Порядку № 520** наведений орієнтовний (невичерпний) перелік документів на розблокування ПН. А за документами, що подаються з Таблицею, в п. 14 Порядку № 1165*** лише загалом говориться, що в поясненнях описується вид діяльності з посиланнями на податкову та іншу звітність платника податків.

** Порядок прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений наказом Мінфіну від 12.12.2019 № 520.

*** Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений постановою КМУ від 11.12.2019 № 1165.

Це, у свою чергу, використовується як привід для винесення відмовних рішень, якщо фіскалам здасться, що поданих документів недостатньо. Щоправда, щодо заблокованих ПН податківці тепер у платника можуть повторно запросити пояснювальні документи, яких не вистачає, приславши повідомлення із зазначенням, які додаткові документи слід подати (п. 9 Порядку № 1165). Тому можливо, що після їх подання розблокувати ПН вийде з другої спроби (детальніше див. «Нове в розблокуванні податкових накладних: можна буде подати додаткові документи!» // «Податки & бухоблік», 2023, № 16).

А ось якщо не прийнята (не врахована) Таблиця, такої другої спроби немає (доподання додаткових документів-пояснень). Тож Таблицю залишається тільки переподавати повторно, супроводивши її великими поясненнями, — оскільки кількість спроб її подання не обмежена (БЗ 101.17) або оскаржувати відмову податківців. (ср. 025135600) Тому

важливо зібрати оптимальний комплект документів, щоб після його подання не залишилися жодних питань у фіскалів

Детально про те, комплект яких пояснювальних документів подавати, див. «Довідник. Орієнтовний перелік розблокувальних, антиризикових і табличних документів» // «Податки & бухоблік», 2023, № 15. З урахуванням свіжих роз’яснень контролерів зараз звернемо увагу на таке (важливо врахувати, для чого і з якою метою подаються пояснення).

Подання пояснювальних документів

 

Примітка

Розблокування ПН (п. 5 Порядку № 520)

Завдання розблокувальних документів

підтвердити реальність здійснення конкретної операції щодо заблокованої ПН

Які пояснення подають?

Як зазначили податківці (див. презентацію), пояснення мають бути лаконічними і містити (орієнтовно) інформацію про:

— суть госпоперації, за якою була заблокована ПН,

— спеціальні дозволи на виконання робіт/послуг (у разі потреби);

— основні засоби, які використовуються при здійсненні господарської операції (власні/орендовані): транспорт, обладнання, земельні ресурси, приміщення (виробничі потужності, склади, стоянки, гаражі та ін.);

— трудові ресурси (основних працівників, сезонних працівників), штатний розпис;

— джерела формування ПК (за рахунок чого він сформований: товари/роботи/послуги для подальшої реалізації і товари/роботи/послуги для використання у власній діяльності).

Причому оскільки йдеться про розблокування ПН щодо конкретної операції, то — зазначають контролери — не треба в поясненнях наводити загальні відомості та зазначати всі реєстраційні дані, усі види діяльності, дані свідоцтва платника ПДВ тощо.

При цьому в поясненнях, що подаються, необхідно обов’язково:

— зазначити перелік документів, що подаються, і

— документи згрупувати за категоріями (наприклад: документи на основні засоби / дозвільні документи / документи на придбання / документи на реалізацію / статзвітність / інше)

Таблиця даних

(п. 14 Порядку № 1165)

Завдання Таблиці з поясненнями —

підтвердити реальність здійснення платником операцій з кодами з Таблиці

Які пояснення подають з Таблицею?

Як уточнили податківці (див. рекомендаціїразом з Таблицею треба надати, зокрема, пояснення про:

— специфіку діяльності (суть господарської діяльності) й обґрунтуванні необхідності використання таблиці даних платника податку на додану вартість;

— найманих працівників, задіяних у господарській діяльності (сезонних працівників тощо);

— наявність ліцензій / дозвільних документів / допусків, необхідних для здійснення діяльності (за необхідності);

— основні засоби, матеріальні активи, транспортні засоби, земельні угіддя тощо, які використовуються в діяльності на правах власності або оренди і які мають бути відображені у формі № 20-ОПП, податковій та фінансовій звітності платника

Таким чином, для розблокування ПН важливо зробити акцент на конкретній операції і пояснити її прозорість, а щодо Таблиці — розібрати по кісточках здійснюваний вид діяльності й операції з кодами УКТ ЗЕД з Таблиці, щоб у результаті у фіскалів не залишилися жодних сумнівів стосовно реальності та можливості їх здійснення платником.

Ну а тепер конкретніше про те, у яких випадках можуть відмовити податківці.

Якщо не подана / не врахована Таблиця

Передусім податківці звертають увагу на те, що ПН можуть блокувати, якщо не подана (не врахована) Таблиця. Оскільки вона в більшості випадків є імунітетом від блокування, хоча не захистить від блокування деякі РК (п.п. 4 п. 3 Порядку № 1165). Таблиця важлива насамперед тим платникам, у яких не відповідають коди на «вході-виході»: тобто виробникам, переробникам, сільгоспникам, будівельникам, платникам у сфері громадського харчування і надання послуг. Хоча подати Таблицю так, щоб її врахували, — річ непроста. І тут доведеться постаратися подати такі пояснення, щоб Таблицю прийняли.

Врахуйте, що Таблицю не врахують:

— при її неправильному заповненні (наприклад, якщо не зазначені коди придбання);

— при ненаданні з Таблицею пояснень (недостатності пояснень, поданих з Таблицею);

— навіть якщо з Таблицею подані всі пояснення, але платник зарахований до ризикових (перевірити ризиковий статус можна в Електронному кабінеті в розділі «Моніторинг ПН/РК»). У такому разі спершу треба зняти «ризиковий» статус платника, а вже після подавати Таблицю.

Причому якщо платник здійснює декілька видів діяльності, то краще подавати окремі Таблиці з поясненнями — на кожен вид діяльності (про що податківці говорили тут). А ще краще складати окремі Таблиці на кожен поставний код УКТ ЗЕД, щоб через один коду податківці не зарубали всю Таблицю (детальніше див. «Таблиця даних урахована, але не на всі коди: як «поділити» податкові накладні?» // «Податки & бухоблік», 2023, № 26).

Основні засоби

Причиною неврахування Таблиці даних може бути «невідповідність видів діяльності, визначених у Таблиці, наявним у платника основним засобам». Тобто відмова можлива, якщо фіскали засумніваються в достатності ресурсів у платника для здійснення відповідної діяльності (і їм здасться замало інформації, наведеної у формі № 20-ОПП). Ну, наприклад, у сільгоспвиробника відсутня інформація про земельні ділянки або у платника відсутня інформація про виробничі/складські приміщення чи транспорт, що використовуються для діяльності.

Тому щоб уникнути відмови з такої причини, по-перше, важливо, щоб на всі об’єкти оподаткування платником була подана форма № 20-ОПП (перевірте: може, на якісь об’єкти форму треба доподати). А по-друге, Таблицю слід супроводжувати поясненнями про наявність у платника основних засобів (як власних, так і орендованих) для виробництва, зберігання, транспортування продукції (товарів) або надання послуг — щоб пояснити можливість здійснення відповідної діяльності. Тому якщо є договори оренди, про них також треба зазначити.

Трудові ресурси

Податківці можуть відмовити в розблокуванні ПН / урахуванні Таблиці даних за «відсутності (недостатньої кількості) трудових ресурсів, необхідних для здійснення операції/діяльності». Під підозрою, передусім, опиняються платники, у яких мінімальна кількість співробітників, наприклад, тільки директор (чи директор і бухгалтер). Відмова можлива, наприклад, щодо підприємства, що виконує роботи з ремонту приміщень, проте не має працівників, і на балансі якого числиться тільки склад, автомобіль та офіс (і пояснення про наявність працівників та спеціального обладнання для виконання таких робіт відсутні, а придбання послуг у третіх організацій не простежується).

Тому в таких випадках у поясненнях варто зазначити, що бухоблік ведеться, наприклад, сторонньою компанією за договором про надання бухгалтерських послуг. Чи що укладені договори з іншими госпсуб’єктами на виконання робіт / надання послуг, у тому числі з ФОП — тобто пояснити, якими силами здійснюється госпдіяльність.

Середня зарплата. Ще врахуйте, що моніторячи діяльність платника, податківці звертають увагу на рівень зарплати. І разом з поясненнями бажають бачити штатний розпис. Тому проблеми можуть виникати, якщо зарплата менше мінімальної або не сильно перевищує мінімальну і якщо штатний розпис не поданий. І, мабуть, оптимальною податківці вважатимуть ситуацію, коли зарплатні умови наближаються до критерію 5 позитивної історії платника (див. додаток 2 до Порядку № 1165). Тобто коли за останні 12 місяців сплачена сума ЄСВ на одного працюючого перевищувала суму такого єдиного внеску з мінімальної заробітної плати у 2 рази і середньомісячна чисельність працюючих становила не менше п’яти осіб.

Ризиковий контрагент

Навіть якщо подані ґрунтовні пояснення, причиною неврахування податківцями Таблиці даних може стати, на жаль, ризиковий статус контрагента (постачальника/покупця). Хоча прямо в Порядку № 1165 така підстава неврахування Таблиці не зазначена. Там причиною неврахування названі: (1) ризиковість самого платника або (2) невідповідність даних Таблиці кодам КВЕД / УКТ ЗЕД / ДКПП (п. 19 Порядку № 1165). І тільки вже з форми самого рішення про неврахування Таблиці опосередковано випливає, що ризиковий статус контрагента може стати причиною неврахування Таблиці. Оскільки в такому разі в контролерів з’являється «податкова інформація, що свідчить про здійснення платником ризикових операцій». Хоча насправді ризиковість платника і ризиковість операцій — зовсім різні речі (детальніше про це див. «Таблиця даних та ризиковий контрагент» // «Податки & бухоблік», 2023, № 22). При цьому інформацію про ризиковість контрагента можна дізнатися в електронному кабінеті (див. «Електронний кабінет: більше інформації про контрагента» // «Податки & бухоблік», 2023, № 22).

Податкове навантаження

До того ж при прийнятті рішень податківці дивляться на сплату платежів до бюджету (передусім податку на прибуток, ПДВ, ПДФО) — тобто виконання так званого податкового навантаження. І якщо платник податків «незбитковий» і регулярно платить платежі (тобто має достатній рівень сплати податкових зобов’язань), то шансів на розблокування ПН / врахування Таблиці більше. А ось для збиткових платників (чи платників, у яких при значних обсягах реалізації незначна сплата платежів до бюджету) імовірність відмовного рішення підвищується. У такому разі варто пояснити причину неплатежів — скажімо, що від’ємний ПДВ, який тягнеться, виник через великий кредит при придбанні основних засобів. Або що збитки в податковоприбутковому обліку, наприклад, обумовлені від’ємними курсовими різницями, які виникли за валютними операціями, тощо.

Причому, як зверталася увага в презентації, після збільшення обсягів сплати платежів до бюджету, а також подання відомостей про об’єкти оподаткування за ф. № 20-ОПП, відмови від співпраці з ризиковими контрагентами Таблиця даних у платників приймалася.

Підприємства-новачки

З проблемою неврахування Таблиці та блокування ПН можуть зіткнутися щойно створені платники (новачки). Оскільки в них ще не напрацьовані показники позитивної податкової історії і податкового навантаження (відсутні показники діяльності). Тому щоб підвищити шанси на врахування Таблиці, платникові-новачкові особливо важливо супроводжувати її детальними поясненнями (про діяльність, ресурси тощо).

На думку Ради бізнес-омбудсмена, питання потребує вирішення і виходом могло б стати введення для таких платників (на старті діяльності) спрощених умов урахування Таблиць даних. Скажімо, прийняття спочатку від таких платників Таблиць з обмеженим строком їх дії або обсягами постачань. А після закінчення такого строку / досягнення обсягів (за результатами аналізу перших місяців роботи платника податків) Таблиці могли б продовжуватися (див. рекомендації).

Коди на «вході-виході», залишки товарів

Ще важливо, щоб щодо здійснюваного виду діяльності простежувався виробничий зв’язок вхідних кодів з вихідними кодами виробництва/реалізації послуг. Тому фіскали можуть відмовити в урахуванні Таблиці, якщо:

— є залишки товарів без подальшої реалізації;

— у поясненнях не обґрунтовані обсяги реалізації товарів, наявність залишків на зберіганні, не наведені договори з основними контрагентами;

— є придбання інших товарів, невластивих для здійснення цього виду діяльності (наприклад, у платника, який займається виготовленням ящиків, коробок, картонних упаковок, відсутні придбання картону, дерева та іншої сировини, проте є придбання взуття, жіночих сумочок і рушників у значних обсягах без подальшої реалізації. При цьому в поясненнях до Таблиці зазначені тільки основні постачальники та покупці, а інформація про наявність основних засобів для транспортування і зберігання товарів відсутня).

До того ж у поясненнях податківці радили скористатися підходом «звідки, хто, де, кому» (див. консультацію ГУ ДПС у Полтавській обл.) і по ланцюжку пояснити:

— звідки отримані товар (послуга), сировина (тобто відносини з постачальниками);

— хто безпосередньо задіяний у господарській діяльності (тобто наявність трудових ресурсів і підрядників);

— де здійснюється господарська діяльність (тобто наявність виробничих ресурсів, обладнання, приміщень);

— кому реалізований товар (послуга) (тобто відносини з покупцями).

Комунальні послуги

Відмова податківців в урахуванні Таблиці даних можлива, якщо відсутні вхідні покупки, характерні для здійснюваного виду діяльності. Наприклад, немає придбання послуг оренди будівель / місць зберігання товарів / техніки, послуг транспортування тощо. Так, наприклад, платникові, який здає приміщення в оренду, не врахували Таблицю даних, оскільки на вході були відсутні комунальні послуги. Тому якщо орендарі оплачують рахунки комунальних служб самостійно (укладені прямі договори), то варто згадати про це в поясненнях.

Або питання у фіскалів можуть виникати, коли, наприклад, платник податків (транспортне підприємство) подає Таблицю з кодами на постачання послуг вантажних перевезень, а формує ПК за рахунок придбання шин, скажімо, для легкових авто, продуктів харчування, одягу, взуття та ін. (див. роз’яснення ДПСУ).

Транспортні послуги

Для розблокування ПН на транспортні послуги податківці перелічують узагалі цілий букет розблокувальних документів. Окрім усього іншого (договорів перевезення, актів, подорожніх листів, платіжних документів, ТТН, запчастин, ПММ та ін.), у числі розблокувальних документів податківцями названі:

— документи на транспортні засоби (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи про проходження техогляду);

— документи на водіїв (посвідчення водія і навіть (!) меддовідка або медекспертиза перед виїздом на маршрут) (див. рекомендації і роз’яснення ГУ ДПС у Дніпропетровській обл. від 01.05.2023). Хоча це вже, звичайно, перебір.

Частково заспокоює те, що такий перелік, як зазначають контролери, не є вичерпним і може бути наданий у скороченому вигляді або розширений на розсуд платника. Головне — підтвердити реальність операції.

Статзвітність

У поясненнях на розблокування ПН податківці бажають бачити статзвітність. Наприклад, у перевізників — копії Звітів про перевезення (ф. № 51-авто, ф. № 31-авто), у сільгоспників — копії Звітів про площі (ф. № 4-сг, ф. № 29-сг), про реалізацію сільгосппродукції (ф. № 21-заг), про наявність сільгосптехніки (ф. № 10-мех) та ін. (див. рекомендації). За даними статзвітності сільгоспників податківці, зокрема, зіставляють обсяги зібраного урожаю з реалізованим. Щоправда, як уточнюють контролери, при цьому можуть бути подані тільки ті звіти, які в повному обсязі відображають суть господарської діяльності платника.

Таким чином, навіть якщо йдеться про розблокування ПН щодо конкретної операції (чи подання Таблиці з певним видом діяльності), насправді платника моніторять широко за всіма параметрами — аж до розміру відрахувань платежів до бюджету, подання податкової/статистичної звітності, зарплати працівників тощо. Тому завдання — надати пояснення, що більш повно формують уявлення про операцію та діяльність платника, щоб виключити питання і підозри з боку податківців.

ВИСНОВКИ

  • За допомогою пояснень треба підтвердити реальність операції щодо заблокованої ПН / реальність операцій за кодами, зазначеними в Таблиці.
  • Поданих пояснень фіскалам може здатися недостатньо, якщо відсутні пояснення про основні засоби, найманих працівників, залишки товарів, їх зберігання, транспортування. А також якщо відсутні вхідні придбання, характерні для здійснюваного виду діяльності (наприклад, комунальні послуги), не подані копії форм статзвітності.
  • До того ж відмовні рішення можуть прийматися на підставі загального моніторингу платника — при недостатній сплаті платежів до бюджету, низькій заробітній платі працівників, співпраці з ризиковими контрагентами та ін.

 

Бухгалтер 911