06-08-2020 | категорія: Новини

СЕА ПДВ зазнає деяких змін


ДПСУ на своєму сайті оприлюднила проєкт постанови КМУ „Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість”, який розроблено відповідно до вимог ПКУ з урахуванням змін, внесених Законом України від 16.01.2020 р. № 466-ІХ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” (далі – Закон № 466-ІХ).

Відповідно до пункту 2001.3 ПКУ з урахуванням змін, внесених Законом № 466-ІХ, установлено, що під час розрахунку показника ∑ПопРах враховується, зокрема, сума коштів, вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку у системі електронного адміністрування податку відповідно до ст. 95 ПКУ в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість по задекларованих до сплати податкових зобов’язаннях за періоди починаючи з 1 липня 2015 року, визначених платником податків у податковій декларації з податку на додану вартість або уточнюючому розрахунку.

Разом з тим Законом № 466-ІХ врегульовано питання щодо перерахунку реєстраційної суми платника у випадку відновлення за рішенням контролюючого органу його реєстрації платником податку на додану вартість, анульованої за рішенням контролюючого органу.

Такий перерахунок здійснюється контролюючим органом протягом трьох робочих днів, що настають за днем внесення контролюючим органом до реєстру платників податку на додану вартість змін щодо скасування анулювання реєстрації такого платника, крім випадків, коли на момент скасування рішення про анулювання реєстрації, особа застосовує спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, або повторна реєстрація (наступна за відміненою) платником податку такої особи є анульованою з підстав, передбачених пунктом 184.1 ПКУ.

З огляду на зазначене виникає необхідність у внесенні змін у діючий Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються упродовж одного місяця з дати його оприлюднення на адресу розробника:

поштову – 04053, МПС, м. Київ – 53, Львівська площа, 8, Державна податкова служба України, Департамент правової роботи;

електронну – l.kolianovska@tax.gov.ua

Додаткові матеріали:

 

ДПСУ