08-09-2020 | категорія: Новини

Укладання трудового договору


1. Що таке трудовий договір?

Трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

2. На який строк укладаються трудові договори?

Трудовий договір може бути:

 •  безстроковим, що укладається на невизначений строк;
 •  на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
 • таким, що укладається на час виконання певної роботи.

3. В яких випадках трудовий договір має бути у письмовій формі?

Письмовий трудовий договір обов’язково оформлюється у письмовому вигляді у випадках, передбачених законодавством, а саме:

 • 1) при організованому наборі працівників;
 • 2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
 • 3) при укладенні контракту;
 • 4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
 • 5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
 • 6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;
 • 6-1) при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу;
 • 7) в інших випадках, передбачених законодавством України (стаття 24 КЗпП України).

4. В яких випадках укладється строковий трудовий договір?

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

5. Що має містити у собі письмовий трудовий договір?

Трудовий договір має містити у собі всі істотні умови, а саме: трудові обов’язки, режим роботи, тривалість робочого часу та часу відпочинку, умови оплати праці, пільги, компенсації, додаткові гарантії тощо.

6. Які документи має надати громадянин під час працевлаштування?

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

7. У яких випадках роботодавець має відмовити працівнику щодо працевлаштування?

Роботодавець не може укладати трудовий договір з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

8. Які документи оформлюються перед тим як працівника буде допущено до роботи?

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9. Про що зобов’язаний повідомити роботодавець працівника перед початком роботи?

До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов'язаний:

 • роз'яснити працівнику його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати,  небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі  наслідки  їх  впливу  на здоров'я,  його  права  на  пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору (ці роз’яснення надає безпосередній керівник);
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором (як правило, це входить до обов’язків працівника відділу кадрів);
 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни  праці і протипожежної охорони (зрозуміло, що проводить особа, яка відповідає за охорону праці).

 

ГУ Держпраці у Миколаївській області