08-09-2020 | категорія: Новини

Використання дистанційної роботи врегулюють на законодавчому рівні


Депутати планують вдосконалити правові відносини у сфері регулювання дистанційної та надомної роботи. З цією метою до Верховної Ради внесено законопроект № 4051.

До основних положень законопроекту, зокрема, можна віднести:

- запровадження двох самостійних видів (форм) роботи - дистанційної та надомної;

- право роботодавця при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання або інше місце за її вибором, де буде виконуватись трудова функція (з метою належного оформлення працівника на дистанційну роботу);

- забезпечення можливості ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими документами,  з якими працівник має бути ознайомлений у письмовій формі, шляхом обміну електронними документами;

- забезпечення можливості дистанційного ознайомлення працівника з вимогами щодо охорони праці шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеозв’язку;

- забезпечення можливості працівника поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи в звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця;

- покладення на власника або уповноважений ним орган зобов’язань щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях на території і у приміщеннях власника.

Законопроектом пропонується внесення змін до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону праці».

 

Бухгалтер 911