14-02-2020 | категорія: Новини

Як Кабмін планує стимулювати розвиток підприємництва та самозайнятості


Мінекономіки оприлюднило проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року”. 

Метою прийняття проекту акта є забезпечення імплементації Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць шляхом виконання Плану заходів з їх реалізації.

Серед інших заходів, проектом плану передбачено стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості, а саме:

 • надання доступу МСП до джерел доступного кредитування;
 • утворення та функціонування мережі інформаційних пунктів підприємця на регіональному та місцевому рівні в межах існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
 • розширення підтримки малого і середнього підприємництва в рамках діяльності Українського фонду стартапів, орієнтованого на фінансування інноваційних проектів;
 • реалізація державної програми розвитку креативного підприємництва, як спрямована на розвиток нових бізнес-моделей операторів культури, культурних та креативних індустрій зі створенням нових робочих місць; та осіб, що планують започаткувати власну справу у сфері культури, культурних та креативних індустрій;
 • залучення потенційних трудових мігрантів до підприємництва в Україні;
 • створення єдиного інформаційного порталу з питань підприємництва;
 • розроблення законодавчих пропозицій щодо правового регулювання нестандартних форм зайнятості;
 • проведення на постійній основі інформування населення про засади підприємницької діяльності, порядок її започаткування та здійснення з метою сприяння підвищенню його економічної активності;
 • приведення законодавства про надання державної допомоги суб’єктам господарювання у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема в частині допомоги, яка надається за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • стимулювання розбудови небанківських фінансових установ, що спеціалізуються на фінансуванні суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Для розвитку національної економіки як основи для забезпечення продуктивної зайнятості та створення нових робочих місць пропонується:

 • зменшення податкового навантаження на бізнес за створення нових робочих місць;
 • спрощення та пришвидшення підключення до електричної, газової мережі, каналізації та інших інфраструктурних комунікацій;
 • зменшення адміністративних бар’єрів для входження на ринки та здійснення підприємницької діяльності, шляхом:

1) розширення застосування декларативного принципу започаткування підприємницької діяльності;
2) поступового скорочення кількості дозволів/ліцензій/спрощення дозвільних процедур; 

 • удосконалення законодавства про індустріальні парки з метою розвитку індустріальних парків;
 • збільшення інвестицій в інфраструктуру, що створюють нові робочі місця та покращують умови ведення бізнесу, в тому числі за рахунок реалізації проектів державно-приватного партнерства, у тому числі концесії;
 • розвиток експортного потенціалу української промисловості в контексті підготовки до укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA);
 • розроблення Державної стратегії регіонального розвитку на 2020-2028 роки;
 • підвищення конкурентоздатності української промисловості завдяки програмі енергомодернізації промислових підприємств за рахунок відрахувань за викиди CO2;
 • розроблення проекту Закону України "Про розвиток інновацій" для підтримки стартапів в Україні;
 • створення правової та організаційної основи для розвитку саморегулювання господарської та професійної діяльності;
 • створення сприятливих умов легалізації секторальних ринків з високим рівнем неформальної зайнятості (лом металів, бурштин, алкогольна продукція, тютюнові вироби, сільське господарство, роздрібна торгівля та інші);
 • внесення законодавчих пропозицій щодо розвитку приватного інвестування (бізнес-ангелів);
 • сприяння залученню вітчизняних промислових виробників до реалізації інфраструктурних проектів за кошти державного бюджету та кошти суб’єктів господарювання з державною часткою у статутному капіталі;
 • удосконалення законодавства з питань регулювання створення та функціонування вільних митних зон промислового типу;
 • забезпечення подальшого наближення законодавства України до законодавства та стандартів ЄС у сфері якості та безпечності харчової та нехарчової продукції, охорони праці, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки для полегшення доступу суб’єктів господарювання до ринків ЄС;
 • вивчення можливостей запровадження механізму відшкодування частини відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами на інноваційні проекти, впровадження ефективних технологій у виробничий процес; придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення; модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості та зростання продуктивності праці;
 • удосконалення законодавства щодо впровадження інвестиційних та інших стимулів (інструментів) підтримки виробництва та експорту високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю, підвищення у структурі експорту частки продукції високотехнологічних секторів економіки, стимулювання вітчизняних підприємств на реінвестування отриманих прибутків, перш за все у впровадженні інноваційних розробок, спрямованих на створення продуктивних робочих місць.

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України