08-12-2021 | категорія: Новини

Який термін сплати адміністративного штрафу та який орган контролює його сплату?


Відповідно до ст. 305 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х (далі – КУАП) контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом.

Згідно зі ст. 307 КУАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім випадків, передбачених ст. 3001 КУАП, а в разі оскарження такої постанови – не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України.

Відповідно до ст. 308 КУАП у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений ч. 1 ст. 307 КУАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:

  • подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті КУпАП та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;
  • витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається КМУ.

 

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП