14-07-2020 | категорія: Новини

Закон № 466: перевірки по-новому


ДПС розповідає про зміни, внесені Законом України від 16 січня 2020 року № 466-1X «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» в частині проведення перевірок.

1. Планові перевірки

Нова редакція пункту 77.2 ПКУ передбачає можливість внесення змін до плану-графіка на поточний рік не частіше одного разу у першому та одного разу у другому кварталі такого року, окрім змін, які пов'язані із змінами найменування платника податків, та/або виправлення технічних помилок.

Перевірка платника податків, який був включений до плану-графіка на поточний рік внаслідок внесення змін у першому кварталі такого року, може бути розпочата не раніше ніж 1 липня поточного року, у разі внесення змін у другому кварталі - не раніше ніж 1 жовтня поточного року.

Зазначені оновлення оприлюднюється на офіційному вебпорталі ДПС до 30 числа останнього місяця кварталу.

2. Позапланові перевірки

Основні зміни щодо організації контрольно-перевірочних заходів полягають в доповненні новими змінами, існуючих підстав для здійснення документальних позапланових перевірок визначених пунктом 78.1 ПКУ:

- п.п. 78.1.2 доповнено підставою для проведення контрольно-перевірочних заходів за неподання платником податків звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням;

- п.п. 78.1.5 внесено зміни щодо врегулювання в ПКУ процедури видання наказів. Зокрема, під час проведення процедури адміністративного оскарження на підставі наказу ДПС про проведення документальної позапланової перевірки з підстав, зазначених у цьому підпункті контролюючим органом, якому доручено здійснення перевірки, додатково видається наказ у порядку, передбаченому п. 81.1 ПКУ;

- п.п. 78.1.12 приведено у відповідність до змін до Закону “Про державну службу" зокрема, передбачено можливість призначення такої перевірки контролюючим органом вищого рівня у випадку, коли стосовно посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато дисциплінарне провадження (раніше було службове розслідування).

- виключено рішення суду або слідчого судді про призначення перевірки із переліку підстав щодо проведення позапланових перевірок (п.п. 78.1.11);

Доповнено 2 новими підпунктами. По-перше, може бути призначена перевірка якщо за наслідками проведеної документальної перевірки отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені попередньою перевіркою та свідчать про порушення платником податків діючого законодавства (п.п. 78.1.21). Така інформація може стати підставою для проведення перевірки навіть того періоду який вже закритий документальною перевіркою. Дана норма набуде чинності з 01.07.20.

Друга підстава, яка діє з 23.05.20, передбачає призначення перевірки, якщо податковим органом отримано інформацію, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік (п.п. 78.1.22);

3. Допуск посадових осіб до перевірки

Також слід звернути увагу на зміну умов та порядку допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок (п. 81.1 ПКУ). Зокрема, передбачено можливість допуску до перевірки за наявності не тільки службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки, а й належним чином оформленого відповідним контролюючим органом документа, що засвідчує посадову (службову) особу.

4. Строки проведення перевірки та термін давності

Пунктом 82.2 ПКУ передбачено, що у разі якщо під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три робочі дні до дня її завершення, така перевірка додатково продовжується на строк три робочі дні (раніше таке обмеження було відсутнє).

Під час проведення перевірок посадові (службові) особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів. У зв’язку з цим, внесені зміни до п. 85.4 ПКУ в частині встановлення строку для надання запиту посадовою (службовою) особою контролюючого органу на отримання копій документів при проведенні перевірок — такий запит повинен бути поданий не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати закінчення перевірки.

У разі порушення посадовими (службовими особами) контролюючого органу встановленого строку, за заявою платника податків проведення документальної виїзної перевірки повинно бути зупинено на строк не менше ніж п’ять робочих днів. Щоб платник мав право виконати свій обов’язок щодо надання документів за 3 робочі дні.

Змінами до п. 82.4 ПКУ передбачена можливість органам ДПС зупиняти документальні перевірки платників податків всіх категорій, а не лише великих.

З 01.01.2021 змінами до ст. 102 ПКУ встановлено, що строки давності для здійснення перевірок та донарахування платежів до бюджету зупиняються на період, коли їх проведення неможливо у зв’язку з законодавчою або судовою забороною, недопуском до перевірки, відсутністю платника за місцезнаходженням, оскарженням ним протягом тривалого часу наказів на перевірку, втрати документів, тощо. На цей же період продовжуються також терміни зберігання документів (у відповідності до ст. 44 ПКУ).

Внесено зміни до п. 44.5 ПКУ щодо обов’язку платника податків у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів надавати до відповідного контролюючого органу разом з повідомленням про таку втрату також оформлені відповідно до законодавства документи, підтверджуючі настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів.

При цьому у разі надання платником податків вищенаведеного повідомлення про втрату та, як наслідок, неможливості проведення перевірки платника податків строки проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки, але на строк не більше ніж 120 днів (раніше було 90 днів).

5. Податкові повідомлення-рішення

Крім того, суттєво змінено норми ст. 58 ПКУ щодо змісту податкових повідомлень-рішень, що будуть прийматися за результатами документальних перевірок, розпочатих після 01.01.2021 року. Зокрема, передбачено вимоги щодо вмотивованості рішення контролюючих органів про накладення штрафів, передбачаються в якості обов’язкових описова та мотивувальна частини податкового повідомлення-рішення.

6. Сплата узгодженого грошового зобов’язання

З метою приведення у відповідність до інших норм ПКУ, змінені строки сплати грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами перевірки - з 10 календарних на 10 робочих днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення (п. 57.3 ПКУ).

 

ДПС у Луганській області