20-10-2021 | категорія: Новини

Зустрічайте проєкт плану комплексних перевірок на 2022 рік


Пілотним модулем планування заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації для запуску інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) – https://inspections.gov.uaсформовано проєкт плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2022 рік.

Ознайомитись з проєктом плану можна на сайті Пілотного модуля планування заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації для запуску інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) або завантажити його у форматі .xlsx за посиланням нижче.

Крім того, на Інспекційному порталі можна скористатися зручним пошуком.

Нагадаємо, що відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю).

Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю) є підставою для проведення щодо такого суб’єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю).

Зверніть увагу! План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) стосується перевірок органами державного нагляду (контролю), до яких не належить Державна податкова служба України. ДПС повина оприлюднити план перевірок на наступний рік до 25 грудня 2021 року, про що ми Вас обов'язково проінформуємо.    

До уваги суб’єктів господарювання

Державна регуляторна служба України розповіла про можливість суб’єктів господарювання відмовитися від проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю).

Суб’єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до ДРС. Єдиним наслідком, який слідує за виключенням суб’єкта господарювання з плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), є повернення дат початку здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у річних планах органів державного нагляду (контролю) до дат, які кожним окремо органом державного нагляду (контролю) були визначені спочатку. У такому разі перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться у дати, встановлені річними планами органів державного нагляду (контролю).

План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2022 рік буде затверджений Державною регуляторною службою України 15 листопада 2021 року.

Після затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2022 рік дати початку здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання, які включені до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю), будуть замінені у їх річних планах на дати, встановлені Планом здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2022 рік.

Починаючи з 15 листопада 2021 року і до 01 грудня 2021 року, органи державного нагляду (контролю) будуть затверджувати свої річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю), вже з урахуванням дат, встановлених Планом здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік.

Звернення суб’єкта господарювання про відмову від проведення комплексного планового заходу може бути задоволене виключно у період з моменту формування Інспекційним порталом проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) до моменту його затвердження Державною регуляторною службою України, тобто з 15 жовтня 2021 року до 15 листопада 2021 року.

Також слід врахувати, що положення Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не вимагають від суб’єктів господарювання мотивувати або обґрунтовувати свою відмову від проведення комплексного планового заходу.

Зразок оформлення такої відмови можна переглянути, перейшовши за посиланням.

Важливо! Звернення, що будуть містити будь-які обґрунтування, пов’язані, на думку суб’єкта господарювання:

  • з порушеннями періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю);
  • незгодою зі ступенем ризику, до якого органом державного нагляду (контролю) віднесено суб’єкта господарювання;
  • незгодою з датою початку проведення та строком здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) тощо,

Державна регуляторна служба України задовольняти не буде, оскільки у такому випадку виключення суб’єкта господарювання з проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) не вирішуватиме порушені у ньому питання.

Звертаємо увагу, що Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не встановлює права суб’єктів господарювання на відмову від проведення заходів державного нагляду (контролю) в цілому і не передбачає можливості відмови суб’єктом господарювання від проведення окремих планових заходів державного нагляду (контролю), які увійшли до плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), а лише визначає можливість відмовитись від проведення комплексного планового заходу, унаслідок чого перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться згідно з річними планами органів державного нагляду (контролю).

Враховуючи викладене, Державна регуляторна служба України також не буде задовольняти подібні клопотання суб’єктів господарювання.

Звернення суб’єктів господарювання про відмову від проведення комплексного планового заходу не будуть задоволені, якщо вони:

  • надійдуть до Державної регуляторної служби України після 15 листопада 2021 року;
  • будуть містити будь-які обґрунтування відмови від проведення комплексного планового заходу;
  • будуть містити відмову від проведення заходів державного нагляду (контролю) в цілому або відмову від проведення окремих планових заходів державного нагляду (контролю), які увійшли до плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю).

Щодо незгоди суб’єктів господарювання з датою початку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)

До 1 листопада 2021 року органи державного нагляду (контролю), за потреби, матимуть можливість внести зміни до сформованого проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) щодо узгоджених між собою інших дат початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю).

За наявності обставин, за яких суб’єкт господарювання вважає за доцільне перенести дату початку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), він може звернутися з обґрунтованою пропозицією до одного або усіх одночасно органів державного нагляду (контролю), які здійснюватимуть комплексні заходи державного нагляду (контролю). Звернення суб’єктів господарювання безпосередньо до Державної регуляторної служби України щодо встановлення інших дат початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) задовольнятися не будуть.

Якщо органи державного нагляду (контролю) вважатимуть слушною подану суб’єктом господарювання пропозицію, вони ініціюють необхідні процедури щодо погодження між собою іншої дати початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю).

Звернення суб’єктів господарювання щодо встановлення інших дат початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) мають бути подані до органів державного нагляду (контролю) у строки, які дозволять їм погодити між собою та подати до 1 листопада 2021 року у ДРС підготовлені матеріали.

Стосовно з’ясування суб’єктами господарювання підстав щодо включення їх органами державного нагляду (контролю) до переліків суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2022 році

Відповідно до положень України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлення потреби у проведенні заходів державного нагляду (контролю) щодо конкретного суб’єкта господарювання є виключним повноваженням органів державного нагляду (контролю).

Ця потреба визначається на основі критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, з урахуванням періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю), встановленої положеннями частини другої статті 5 цього Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Суб’єкти господарювання, маючи сумнів щодо правильного визначення органом державного нагляду (контролю) періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю), або з причини незгоди із ступенем ризику, до якого органом державного нагляду (контролю) їх було віднесено, звертаються до Державної регуляторної служби України з вимогою роз’яснити ці рішення та вжити заходів щодо їх коригування.

Проте, ДРС, не маючи правових підстав відміняти, переглядати або впливати на рішення органів державного нагляду (контролю) про включення суб’єктів господарювання до переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, надає тільки посилання на положення Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», якими органи держаного нагляду (контролю) мають керуватися при прийнятті подібних рішень.

Обґрунтовані ж роз’яснення щодо наявності підстав у потребі проведення заходів державного нагляду (контролю) суб’єкти господарювання можуть отримати виключно від органу державного нагляду (контролю), який визначав таку потребу.

ДРС не має правових підстав відміняти, переглядати або впливати на рішення органів державного нагляду (контролю) про включення суб’єктів господарювання до переліку суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді.

Звернення, пов’язані із даними щодо періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) або даними щодо віднесення органом державного нагляду (контролю) суб’єкта господарювання до того чи іншого ступеня ризику, мають направлятися до органів державного нагляду (контролю) та оформлюватися як запити на отримання консультації.

Щодо визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Статтею 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено, що плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесена:

  • до високого ступеня ризику – не частіше одного разу на два роки;
  • до середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на три роки;
  • до незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на п’ять років.

Наприклад, останній плановий захід державного нагляду (контролю) суб’єкта господарювання, віднесеного до високого ступеня ризику, був проведений у 2021 році, дворічний період у такому випадку складається з 2021 та 2022 років, тобто двох планових років. Наступний плановий захід державного нагляду (контролю) цього суб’єкта може бути проведений у 2023 році. 2023 рік у цьому випадку є новим плановим роком, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня, і є початком відліку для наступного дворічного періоду, який складатиметься з 2023 та 2024 планових років.

Зауважуємо, що за такої конструкції визначення періодичності заходів державного нагляду (контролю), дата наступного планового заходу може припадати на будь-який день календарного року, який слідує за останнім плановим роком, що увійшов до дворічного періоду, оскільки наступний календарний рік в цілях застосування Закону взято за неподільну одиницю виміру, яка дорівнює плановому року.

 

Бухгалтер 911